BASİT ÖNLEMLER İLE ÇOCUKLARI HASTALIKLARDAN KORUMAK MÜMKÜN

BASİT ÖNLEMLER İLE ÇOCUKLARI HASTALIKLARDAN KORUMAK MÜMKÜN

MÜDÜR SATILMIŞ “BU YIL 13,5 KM SSB YOL YAPILDI”

MÜDÜR SATILMIŞ “BU YIL 13,5 KM SSB YOL YAPILDI”

ÇANAKKALE’DE SAĞLIK ALANINDA BİR İLK DAHA…

ÇANAKKALE’DE SAĞLIK ALANINDA BİR İLK DAHA…

BİGASPOR’A MAÇ KAHVALTISI BİGASPOR YÖNETİMİNDEN

BİGASPOR’A MAÇ KAHVALTISI BİGASPOR YÖNETİMİNDEN

EZİNELİ MUHTARLAR BİGA MUHTARLAR DERNEĞİNİ ZİYARET ETTİ

EZİNELİ MUHTARLAR BİGA MUHTARLAR DERNEĞİNİ ZİYARET ETTİ

AKÇAY SULAK ALANI HAFRİYAT SAHASI OLMAKTAN ÇIKARILSIN!

  • Haber :
  • Türkiye, sulak alanlar bakımından bulunduğumuz coğrafyanın en önemli ülkelerinden biriyken son 60 yılda uygulanan yanlış politikalar sonucu sulak alanlarının yarısından fazlasını kaybetti.
    Kuzey Ege bölgesinin önemli sulak alan ekosistemlerinden biri olan Akçay Sulak Alanı da yanlış kararlar sebebiyle yok olmak üzere. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, yüzlerce canlı türüne ev sahipliği yapan bu sulak alanın bir kısmını yaklaşık bir yıldır hafriyat alanı olarak kullanıyor. #AkçaySulakAlanıYokOlmasın diyen 37 sivil toplum kuruluşu Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nden alandaki moloz ve hafriyat vahşi depolamasını durdurması, alanın temizlenmesi ve rehabilite edilmesi talebiyle bir kampanya yürütüyor. Yeryüzünün en zengin ve üretken ekosistemleri olan sulak alanlar, sudaki kirliliği azaltıyor, karbon tutuyor, suyun akışını düzenleyerek insanı taşkın, sel, fırtına gibi doğal afetlerden koruyor ve insanların geçim kaynaklarına ve beslenmesine katkı sağlıyor. Türkiye’nin toplamında kaydedilmiş olan 487 kuş türünün yüzde 30’una, nesli kritik derecede tehlike altında olan yılan balıklarına (Anguilla anguilla) ve yüzlerce bitki türüne ev sahipliği yapan Akçay Sulak Alanı, Kuzey Ege Bölgesi’nin zengin biyoçeşitliliğe sahip alanlarından biri olarak oldukça önemli… Akçay Sulak Alanı; sazlıklar, sulak çayırlıklar, açık su yüzeyleri ve kumul habitatlarıyla değişik türden canlı gruplarının barınmasına, beslenmesine ve üremesine uygun ortama sahip. Yapılan çalışmalar alanın özellikle kuş ve balık türleri olmak üzere, sürüngenler, çift yaşamlılar, memeli hayvanlar, kelebekler ve sulak alan bitkileri yönünden çok zengin biyolojik çeşitliliğe sahip olduğunu gösteriyor. Ancak bu önemli ekosistem, kaçak yapılaşma, imar tehlikesi, su kaynakları civarında gerçekleştirilen madencilik faaliyetleri, Edremit Çayı ve Kadıncık Deresi yakınlarında yer alan çeşitli tesislerin atık suları nedeniyle kirlilik tehdidi altında iken Balıkesir Büyükşehir Belediyesi de bu alanı kentin hafriyat depolama alanı olarak kullanıma açtı. Sulak alanın çok kısa bir süre içinde yok olmasına neden olacak bu karardan bir an önce vazgeçilmesi ve alanın rehabilite edilmesi sulak alan için kritik önem taşımaktadır. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin halihazırda Zeytinli Kavşağı yakınlarında kullandığı bir hafriyat alanı zaten mevcuttur. Bu alan kullanılmaya devam ederken, yüzlerce canlı türüne ev sahipliği yapan Akçay Sulak Alanının da hafriyat alanı olarak kullanılması hem hukuka hem de Türkiye’nin taraf olduğu Ramsar Sözleşmesi’ne aykırıdır. Çevre Kanunun 9. Maddesinin “e” fıkrası ve 4342 sayılı Mera Kanunu’nun 4. maddesi sulak alanların korunmasını kesin hükme bağlamıştır. “Sulak alanların doğal yapılarının ve ekolojik dengelerinin korunması esastır. Sulak alanların doldurulması ve kurutulması yolu ile arazi kazanılamaz. Bu hükme aykırı olarak arazi kazanılması halinde söz konusu alan faaliyet sahibince eski haline getirilir. Sulak alanların korunması ve yönetimine ilişkin usûl ve esaslar ilgili kurum ve kuruluşların görüşü alınarak Tarım ve Orman Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.” Bununla birlikte moloz döküm alanı olarak kullanılan parsel tapuda “Mera Alanı” olarak yer almaktadır. 4342 sayılı Mera Kanununun 4. maddesi “Mera, yaylak ve kışlaklar; özel mülkiyete geçirilemez, amacı dışında kullanılamaz, zaman aşımı uygulanamaz, sınırları daraltılamaz” diye belirtmektedir. Biz aşağıda imzaları yer alan sivil toplum örgütleri olarak Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin yukarıda belirttiğimiz maddelerce hukuka aykırı olan bu uygulamasından bir an önce vazgeçmesini, moloz dökümünü durdurmasını ve Çevre Kanunun 9. maddesinin “e” fıkrası gereğince alanı eski haline getirmek üzere rehabilite etmesini talep ediyoruz. Yüzlerce kuş türüne, nesli kritik derecede tehlike altında olan yılan balıklarına ve yüzlerce bitki türüne ev sahipliği yapan Akçay Sulak Alanını savunmak için sen de kampanyayı imzala, paylaş! Destek veren kurumlar 1-Antakya Doğa Sanat ve Turizm Derneği 2-Artur Çevre Platformu 3-Ayvalık Ayazması Derneği 4-Ayvalık Tabiat Platformu 5-Balıkesir Çevre Platformu 6-BBOM Ayvalık 7-Bergama Çevre Platformu 8-Burhaniye Çevre Platformu 9-Çarık Derneği – Çevre ve Arı Koruma Derneği 10-ÇEKÜL 11-Dikili Çevre ve Kültür Platformu 12-Diyarbakır Çevre Gönüllüleri Derneği 13-Doğa Araştırmaları Derneği 14-Doğa Derneği 15-Doğaya Dönüş Gençlik ve Spor Kulübü Derneği 16-Doğu Akdeniz Araştırma Derneği 17-Edremit Çevre Sağlığı ve Doğayı Koruma Derneği 18-Edremit Körfezi Turizm İşletmeleri Derneği 19-Edremit ve Beldeleri Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği 20-Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliği 21-Gömeç Çevre Platformu 22-Gülpınar Sürdürülebilir Yaşam Derneği 23-Güney Marmara Dayanışması 24-Hemşin Yaşam Derneği 25-Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği 26-Kazdağı Otelcileri Derneği (KAZOD) 27-Koza Dağcılık Kültür Sanat ve Spor Kulübü Derneği 28-Proje Evi Kooperatifi 29-Roots & Shoots Türkiye (Kökler ve Filizler Derneği) 30-Sosyal İklim Derneği 31-Sürdürülebilir Yaşam Derneği 32-TOY Gençlik Derneği 33-Türkiye Biyologlar Derneği 34-YENİFOÇA FORUMU 35-Yeryüzü Derneği 36-Yeşil Düşünce Derneği 37-Yuva Derneği
    Haber Merkezi
Üye Girişi
  • Kullanıcı Adınız
  • Şifreniz