BİGA İDRİSKORU İBRAHİM AYDIN OKULU TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARI BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

BİGA İDRİSKORU İBRAHİM AYDIN OKULU TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARI BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

“TROYA MÜZESİ VE ÖREN YERİ MÜZE KİTİ” TANITILDI

“TROYA MÜZESİ VE ÖREN YERİ MÜZE KİTİ” TANITILDI

KADIN KOOPERATİFLERİNE POZİTİF AYRIMCILIK

KADIN KOOPERATİFLERİNE POZİTİF AYRIMCILIK

STP 152.TOPLANTISI YAPILDI

STP 152.TOPLANTISI YAPILDI

DEVRİLEN TRAKTÖRÜN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

DEVRİLEN TRAKTÖRÜN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

SAĞLIK ÇALIŞANLARI İSYAN ETTİ

  • Haber :
  • Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Çanakkale Şubesi üyeleri Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü önünde basın açıklaması yaptı. Basın açıklaması öncesinde sendika üyesi sağlık çalışanları ellerinde dövizler ile hala çözülemeyen sorunlarını bir kez daha gündeme getirdiler. Çanakkale Sağlık İl Müdürlüğü Önünde Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Çanakkale Şubesi adına basın açıklaması yapan Sendika Eş Başkanı Canan Çoşan açıklamasında “Pandemide Sorumluluğu Halka Yükleyemez, Cezayı Sağlıkçıya Kesemezsiniz” dedi. Çoşan açıklamasının devamda “Bakanlığın açıkladığı günlük resmi verilerin aksine, gerçek rakamların çok daha fazla olduğunu hepimiz biliyoruz. COVID-19 dezavantajlı kesimleri daha çok etkilemiş, hastalandırmış ve öldürmüştür. COVİD-19 salgınında da riski en yüksek meslek grubu sağlık çalışanlarıdır ve artan iş yükleriyle her zamankinden çok çalışmak zorunda bırakılmışlardır. Sağlık çalışanlarında COVID-19 sıklığı da toplumun çok üstündedir. Pandeminin başladığı günden bu yana 152′ den fazla sağlık çalışanı hayatını kaybederken, 40 bini enfekte olmuştur. Uluslararası Çalışma Örgütü gibi kuruluşlarca ve 129 ülkede meslek hastalığı kabul edilen Covid-19’un, bizde de kabulü için daha kaç sağlık çalışanı ölmeli, hasta olmalıdır? Salgına karşı mücadeleye odaklanmak zorunda olan sağlık emekçileri nitelikli, kişiye uygun, yeterli sayıda koruyucu ekipmana erişemezse, iş yükünden dolayı bu ekipmanları kullanamazsa, riskine ve emeğine göre ücret alamazsa, dinlenemezse, daha iyi beslenemezse, evindeki çocuğunun, bakıma muhtaç yakınının bakım sorunu giderilmezse, düzenli test yapılmazsa, aşı için öncelikli grupta yer almazsa, istihdam eksikliği giderilmezse, şiddet görürse, kendini değersiz hissederse, meslek odaları ve sendikaları karar alma süreçlerinde yer almazsa, bu salgınla mücadele edilemez, salgın kontrol altına alınamaz.” dedi. COVID-19 PANDEMİ DEĞERLENDİRME VE ÖNERİLER RAPORUMUZ DİKKATE ALINMADI Çoşan açıklamasının devamında “KESK’ e iade-i ziyaretinde Sayın Valiye, sonrasında İl Sağlık Müdürlüğüne sunduğumuz 13 sayfalık “COVID-19 Pandemi Değerlendirme ve Öneriler Raporumuz”, bu anlamda yol göstericidir. Kamu otoritelerince dikkate alınmasını talep ediyoruz. Sağlık Bakanlığı 27 Ekim tarihli Genelgesiyle, pandemiyle mücadelede temel stratejisinin sağlık emekçilerini öldüresiye çalıştırmak olduğunu tekrar ilan etmiş, yıllık izin, emeklilik ve istifa haklarımız durdurulmuş, dinlenme hakkımız yok sayılmıştır. Sayın Vali başkanlığında toplanan İl Hıfzısıhha Kurulunun, İl Sağlık Müdürünün de imzası bulunan 4 Kasım tarihli “ildeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarının uzaktan, dönüşümlü ve eksik çalışmaya geçmesi” kararı da ısrarla uygulanmamaktadır. Pandemiyi devlet yönetir, halk değil. Halkı sorumlu tutup, yükü sağlıkçıya yıkıp, toplumsal dayanışmayı bozamazsınız. Salgının boyutu gün geçtikçe artarken, sayıca azalan, yoğun çalışma temposuyla tükenen, genelgelerle hakları gasp edilen, ücretleri iyileştirilmeyen, iş yerlerinde giderek artan şiddete maruz kalan, hastane yönetimlerinin baskı ve mobbingiyle uğraşmak zorunda bırakılan sağlık çalışanlarının “SESİNİ DUYUN!”” İfadelerine yer verdi. HAKLARIMIZI VE EMEKLERİMİZİN KARŞILIĞINI VERİN Çoşan haklarını almak istediklerinin de altını çizerek “Alkışlarla yaşatılmaya çalışılan sağlık emekçilerine ilk 3 aylık tavandan ek ödeme düzenlemesiyle, 4D’ li işçiler hariç memur ve sözleşmelilere bir parmak bal çalınmış, sus payı verilmiştir. Ağustos-Eylül-Ekim aylarını kapsayan 2. düzenlemede, her meslek grubu için ayrı katsayılar belirlenmiş, COVID-19 hastasına hizmet verme kriteri getirilmiş, listeleri belirleme yetkisi Hastane Başhekimlerine, onay yetkisi İl Sağlık Müdürüne verilmiştir. Her iki düzenlemeyle de ödemeler idarecilerin insafına ve çatışmasına terk edilmiştir. İlkinde aynı riski üstlenen binlerce işçi kapsam dışı bırakılırken, ikincisinde ödeme yapılacak personel çok sınırlı tutulmuştur. Öyle ki, Sağlık Müdürüyle Çanakkale Devlet Hastanesi Başhekimi arasındaki anlaşmazlık ve çatışma nedeniyle, sınırlı sayıda personel tavandan ek ödeme alabilmiştir. Acil Servis önündeki basın açıklamasıyla emeklerinin karşılığını talep eden sağlık çalışanlarının hak arama mücadelesi; Müdürlük sitesindeki duyuruyla kamu hakkını gasp etmekle itham edilmiş, kamuoyu vicdanına havale edilmiştir. Açıklamada, hem “Devlet hastanemizde hasta takibi yapılmasa da başvuran hastaların ayrıldığı triyaj, PCR numune alma ve enfeksiyon servislerinde çalışan personele %100 ek ödeme verilmektedir.” hem de “Sağlık Bakanlığı yazısındaki iş ve işlemlere karşılık gelen ek ödemeler çok cüz’i kişilere yapılmak durumundadır.” denilerek; malumun ilanı ve adaletsizliğin itirafı yapılmıştır. Oysa, COVID-19 şüphesi olan her hastayı karşılayan, muayene ve tetkiklerini yapan, müşahedesini takip eden, yatarak tedavi görmesi gerekenleri sevk eden, test amaçlı COVID-19 polikliniğine ya da izole servise yönlendiren, Ağustosta (57), Eylülde (92), Ekimde (84) toplamda 233 hastayı ön planda COVID-19 düşünüldüğünden 112 aracılığıyla ÇOMÜ Pandemi Hastanesi Acil Servisine sevk eden Acil Servis çalışanları başta olmak üzere, COVID-19 hastalarına hizmet veren servis ve birim personelinin neredeyse hiçbirine tavandan ek ödeme yapılmamıştır. Pandemi sürecinde de yetersiz sayıyla uzun saatler çalıştırılan ve ağır işyükü altında ezilen, tükenen tüm sağlık emekçilerinin hakkı tavandan ek ödemedir. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik göstermelik düzenlemeler, kayıplarımızı telafi etmekten uzaktır.” dedi. DÖNER SERMAYE SORUNUNMUZ ISRARLA ÇÖZÜLEMİYORSA İPTAL EDİLMELİ Basın açıklamasının Çanakkale Sağlık İl Müdürlüğüne çağrı yapılan bölümünü ise sendika Eş Başkanı Bilal Karatepe okudu. Karatepe uzun bir süren bu yana sorun olan ve çalışma barışını etkileyen döner sermaye sorunu da değinerek açıklamasında “Sağlık Bakanlığı’na ve İl Sağlık Müdürlüğü’ ne çağrımızdır, Atama bekleyen binlerce sağlık emekçisinin derhal kadrolu, güvenceli ataması yapılmalıdır. Hukuksuzca ihraç edilmiş tecrübeli sağlık emekçileri derhal işlerine döndürülmelidir. Güvenlik soruşturması sebebiyle işe başlatılmayan sağlık emekçileri bir an önce işlerine başlatılmalıdır. Pandemi yönetiminde sağlık alanındaki emek ve meslek örgütleri karar alma süreçlerine dahil edilmelidir. COVID-19, iş kazası ve meslek hastalığı kapsamına alınmalıdır. PCR testleri haftada bir yapılmalı, grip aşısı tüm sağlık emekçilerine bir an önce yapılmalıdır. İzin, dinlenme, emeklilik hakkı gibi kazanılmış haklarımıza hiçbir koşul altında dokunulmamalıdır. Güvenli çalışma ortamı sağlanmalı, sağlıkta şiddet önlenmelidir. Hamilelere, kronik hastalığı olan ve 65 yaş üstü tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçilerine idari izin verilmelidir. Tüm sağlık çalışanları uzaktan, dönüşümlü ve eksik çalışmaya geçirilmelidir. Bütün sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin temel ücretleri yoksulluk sınırının üzerinde düzenlenmelidir. Bir çağrımız da gerçek sendika ihtiyacı duyanlara; Sağlık alanında tüm bunlar yaşanmaktayken, sözde yetkili sendika kendisine üye olan sağlık emekçilerinin sorunlarıyla ilgilenmek, taleplerini alana taşımak yerine; iktidarla ters düşmemek adına sessizliğini korumaktadır. Gerçek sendikaya ihtiyacın iyice belirginleştiği bu zor günlerde tüm sağlık emekçilerini sendikamız çatısı altında örgütlenmeye, birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz.” İfadelerine yer verdi. Haber Merkezi
Üye Girişi
  • Kullanıcı Adınız
  • Şifreniz