Av Dönemi, Marmara bölgesi itibarı ile 13 Ağustos'ta memeli hayvanlardan yaban domuzu, kanatlı hayvanlardan Bıldırcın, Üveyik, Karga (Ala, Küçük, Ekin, Leş) türleri ve saksağan avı ile başlayacak.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Merkez Av Komisyonunun 17 Mayıs 2016' te toplandığı ve alınan kararların 26 Mayıs 2016 tarihli Resmi Gazetenin mükerrer sayısında yayımlandığını hatırlattı. Açıklamada, "2016-2017 Av Dönemi'nde İlan edilmiş Devlet ve Genel Avlaklarında kotalar Bakanlığın belirleyeceği kurallar doğrultusunda, avlanma süreleri içerisinde her gün, bir günlük avlanma limitleri dahilinde “ Avlağında Avlanma İzin Belgesi” alınarak avlanılabilir. Devlet ve Genel Avlaklarında herhangi bir türe ait kota bitince o türün avlakta avlanılması yasaktır. İlan edilen Devlet ve Genel Avlaklarına ait kotalar Avlak Yönetim Bilgi Sisteminde (AVBİS-AVA) yer alacaktır. Merkez Av Komisyonu kararına göre, avlanılmasına izin verilen hayvanlardan bazıları için avcı başına bir günlük avlanma limitleri;
Kuş türleri; bıldırcın 10, üveyik 8, karatavuk 3, çulluk 5, sakarmeke 4, tahtalı-sakarca kazı 3'er, alakarga-suçulluğu (bekasin) 1, keklik 2, yeşilbaş, kirik (çamurcun), elmabaş patka, çıkrıkçın toplamda 6 adet.
Memeliler için yaban tavşanı 1, adatavşanı, yaban domuzu 2'şer, çakal 1, tilki 2 adet olarak belirlenmiştir” denildi.
Ülkemizin sahip olduğu tabii kaynak değerlerinin en hassas ve ihtimam isteyen alanlarından birinin ‘Yaban Hayatı’ olduğu da vurgulanan açıklamada, “Yaban Hayatı kaynaklarımız ve bunların oluşturduğu biyolojik çeşitlilik yalnızca ülkemiz için değil bütün dünya için bir ortak mirastır. Yaban Hayatının korunması geliştirilmesi, bu alanlardan şuurlu planlı faydalanılması ve bu kaynakların sürdürülebilir şekilde gelecek nesillere intikalinin sağlanması, Bakanlığımızın hassasiyetle üzerinde durduğu çalışmaların başında gelmektedir. Yaban Hayatının korunmasında ve bu kaynakların gelecek nesillere aktarılmasında avcılarımıza da büyük sorumluluklar düşmektedir. Çünkü, gerçek avcı avlanmanın bir hasat olduğuna, avcılığın sürdürülebilirliği için her şeyden önce avın varlığının sürdürülmesi gerektiğine ve bunun içinde kanunlara vicdana ve avcılık etiğine uygun davranılması gerektiğine, yaban hayvanlarının yaşam ortamıyla beraber en iyi korumasının yine avcılar tarafından yapılabileceğine inanarak Yaban Hayatına, avına, avcı arkadaşlarına, tüm insanlara ve çevreye saygılı olan bir tabiat dostudur” denildi.


Kaynak: İHA