Çanakkale Sosyal Güvenlik İl Müdürü Basri Tümsek yaptığı açıklamada, "OHAL kapsamında çıkarılan 670 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'yle (KHK), darbe teşebbüsü sebebiyle hayatını kaybeden veya malul olan sivillerin aylık başlangıç tarihine kadar olan genel sağlık sigortası primi dahil kendi sigortalılığı sebebiyle tahakkuk eden prim ve prime ilişkin her türlü borçları, SGK tarafından terkin edilmiştir. 15 Temmuz'daki darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebiyle hayatını kaybeden veya malul olan sivillerin aylık başlangıç tarihine kadar olan genel sağlık sigortası primi dahil kendi sigortalılığı sebebiyle tahakkuk eden prim ve prime ilişkin her türlü borçlan Sosyal Güvenlik Kurumu'nca (SGK) terkin edilmiştir. Hayatını kaybeden, malul olan veya yaralanan kamu görevlileri ve siviller ile bunların hak sahipleri veya kanuni mirasçılarına ödenen gelir, aylık, emekli ikramiyesi, nakdi tazminat ve ek tazminatların haczedilmemesi kararlaştırılmıştır, bu durumda olanlar SGK il müdürlüklerimize ve ya bağlı bulunan merkez müdürlüklerimize başvuruda bulunabilir" dedi.


Kaynak: İHA