Tüketici aras¸tırmaları, pandeminin tüketicilerin sagˆlıklı yas¸ama ve sagˆlıklı beslenmeye yöneldigˆini gösterirken, takviye gıda, fonksiyonel besin ve diyet takviyelerine olan ilgi de arttı. Gıda Takviyesi ve Beslenme Dernegˆi'nin aras¸tırması, pandemide 10 kis¸iden 7'sinin takviye gıda aldıgˆını gösterdi. Küresel gıda takviyesi pazarı büyümeye devam ederken, Türkiye'den bir takviye gıda s¸irketi, küresel bir marka yaratmak için Türkiye mens¸eli bir takviye gıda markasını bünyesine kattı.
 
Pandemi birçok insanın yas¸ama biçimini önemli ölçüde degˆis¸tirdi. Bir yandan spor ve egzersiz hayatın bir parçası haline gelirken, sagˆlıklı beslenmek ve gerektigˆi noktada dogˆal takviyelerden yararlanmak alıs¸kanlıgˆa dönüs¸tü. Gıda Takviyesi ve Beslenme Dernegˆi'nin Nielsen is¸birligˆiyle geçtigˆimiz yılın ortalarında gerçekles¸tirdigˆi aras¸tırmanın sonuçlarına göre gıda takviyesi alımı, pandemi döneminde yüzde 73'e yükseldi. Aynı rapora göre gıda takviyelerine güven artıs¸ı yüzde 38 olarak kaydedildi. Pandemiyle bas¸layan bu trendin pandeminin etkilerinin azaldıgˆı s¸u günlerde de güncelligˆini korudugˆuna dikkat çeken Full Supplement Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Talha Taban, "Bagˆıs¸ıklıgˆı artırmaya, daha dinç hissetmeye ve vücut bütünlügˆünü sagˆlamaya yardımcı olan dogˆal takviyeler günlük beslenme rutinlerinde yer etmeye bas¸ladı. Özellikle ofise dönüs¸lerin bas¸laması ve bu yıl kıs¸ın uzun sürmesi sebebiyle vitamin ve mineral destekleri, bagˆıs¸ıklık destekleyici ürünler ve kolajen takviyeler yogˆun ilgi görüyor. Full Supplement olarak biz de 2022'nin ilk çeyregˆinde halihazırda Türkiye'nin önde gelen takviye gıda markalarından biri olan Qlife'ı bünyemize kattık. Full Supplement uzmanlıgˆının, Ar-Ge yatırımlarımızın ve takviye gıda sektöründeki deneyimimizin gücüyle Qlife markasını küresel bir marka yapmak için kolları sıvadık" dedi.
 
“OFİS DÖNÜŞLE GIDA TAKVİYELERİNE OLAN İHTİYAÇ ARTIYOR”
 
Pandemi boyunca uzaktan çalıs¸maya geçen s¸irketlerin s¸imdi tamamen ofise döndügˆünü ya da hibrit bir çalıs¸ma düzenine geçmeye bas¸ladıgˆını hatırlatan Abdullah Talha Taban, "Haftanın en az bes¸ günü ofise gidip gelmek, toplu tas¸ıma kullanmak ve ofiste yeme içme alıs¸kanlıklarının degˆis¸mesi gibi durumlar evden çalıs¸maya alıs¸an bireyler için ilk as¸amada zorlu olabilir. Vitamin, mineral ve probiyotik gibi dogˆal yapı tas¸larına olan ihtiyacın artacagˆı bu dönemde beslenmeye dikkat etmenin yanı sıra takviye gıdalardan destek almak, geçis¸ sürecini kolaylas¸tıracaktır. 'Türkiye'nin Vitamin Deposu' Full Supplement olarak bir dünya markasına dönüs¸türme vizyonuyla satın aldıgˆımız Qlife'ın günlük rutine dahil edilebilecek seçenekleri arasında özellikle vitamin, mineral, kolajen ve bagˆıs¸ıklık destekleyici ürünlerimiz faydalı olabilir. Türkiye'de her 2 kis¸iden birinin çocugˆu için gıda takviyesi kullandıgˆını düs¸ündügˆümüzde, yalnızca yetis¸kinler için degˆil, okula giden çocuklarımız için de özel ve dogˆal ürünler sunabiliyoruz. Örnegˆin 'Vitaminin En Egˆlenceli Hali' mottosuyla yumus¸ak s¸eker formunda sundugˆumuz inovatif ve yeni nesil gıda takviyeleri ailesi Qlife Vitamin + Mineral Gummies, çigˆnenebilir jel formuyla takviye gıdaları lezzetli ve kolay tüketilebilir hale getiriyor, üstelik yetis¸kinlere ve çocuklara aynı anda hitap ediyor" ifadelerini kullandı.
 
“BAKANLIK ONAYLI, HELAL SERTİFİKALI, YERLİ TAKVİYELER SUNUYORUZ”
 
Tamamen yerli üretim olan gıda takviyelerinin Türkiye'nin en çok ziyaret edilen e-ticaret platformlarında, marketlerde ve seçkin eczanelerde bulunabildigˆine dikkat çeken Full Supplement A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Talha Taban, "Hammadde olarak kalite standartları onaylanmıs¸ ve güvenilirligˆi bilimsel olarak kanıtlanmıs¸ takviye gıdaları 'Yas¸am Kaliteni Artır' mottosuyla tablet, kapsül, sas¸e, gummy, likit, efervesan gibi formlarda sunuyoruz. Halihazırda 24 farklı takviye ürünüyle satılan Qlife markalı gıda takviyesi ürünlerinin tamamında Tarım ve Orman Bakanlıgˆı onaylarının yanı sıra ISO 9001, ISO 22000, ISO 14001, GMP, HACCP sertifikaları bulunuyor. Ayrıca, Helal Gıda Sertifikasına ve kalite belgelerine de sahip olan ürünlerimizin sayısını 2022'de yapacagˆımız yatırımlarla 30'un üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. I·nsanlıgˆın sagˆlıklı ve kaliteli bir yas¸am sürmesi için dogˆal ürünleri son tüketiciyle bulus¸turma misyonuyla yürüttügˆümüz faaliyetlerimizde, yurtiçi ve yurtdıs¸ı pazarlarda ve online sagˆlıklı yas¸am ürünleri satıs¸ında sektörün öncü s¸irketleri arasında yer alma vizyonunu tas¸ıyoruz. Yasal yükümlülüklere uygun, yüksek kaliteli, katkısız, insana ve çevreye duyarlı ürünlerimizle tüketici güvenini kazanmak önceliklerimiz arasında ilk sırada yer alıyor. Uzun vadeli hedefimiz, Qlife'ı bir dünya markasına dönüs¸türmek ve küresel oyuncularla rekabet etmek" diye konus¸tu.
 
DHA
 


Kaynak: DHA