Biga Kent Konseyi, Biga Lokantacılar Odası ve İlçe Sağlık Müdürlüğü paydaş olarak lokanta işletmelerine davette bulundu ve ilkyardım bilgilendirmesi yapıldı.
 
Biga Kent konseyi öncülüğünde, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Lokantacılar odası paydaş olarak
İlçedeki lokantacılar odası üyelerinin davet edildiği, Biga kent konseyi yürütme kurulu üyelerinin katıldığı ilkyardım bilgilendirme toplantısı yapıldı.
 
Lokantalarda özellikle boğaza kaçan lokmalarda gerçekleşebilecek boğulmalarda Heimlich manevrası başta olmak üzere ilkyardım bilgisi verildi.
 
Geçtiğimiz haftalarda Biga Kent Konseyi Başkanı Metin Tatlı’nın işletmesi olan Tarzan Köfte Salonunda boğazına kaçan lokma ile boğulmak üzere olan bir kişiye, Kent Konseyi Başkanı Metin Tatlı Heimlich manevrası uygulayarak ilkyardımda bulundu.
Biga Lokantacılar Odası Başkanı Erkan Özkan ve İlçe Sağlık Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler ile ilkyardım bilgilendirmesi yapılması kararı alındı.
 
Heimlich manevrası nedir?
Boğaza yabancı bir cisim kaçması veya takılması, özellikle bebeklerde ve çocuklarda görülebilen bir durumdur. Solunum yollarını tıkayarak nefes almayı önleyen bu durum, ilk yardım teknikleri ile hızlı bir şekilde müdahale gerektirir. Aksi takdirde boğaza kaçan cisim, solunumu durdurması nedeniyle ölüme yol açabilir. Ani olarak gelişen böyle bir durumda sağlık kuruluşlarına başvurmaya ya da sağlık ekibi çağırmaya vakit olması mümkün değildir. Dolayısıyla ilk yardım tekniklerinin bilinmesi, bu gibi olaylarda hayat kurtarıcı niteliktedir. Herkesin bilmesi gereken ilk yardım tekniklerinden bir tanesi olan Heimlich Manevrası, boğaza kaçan yabancı maddenin çıkarılarak solunum yolunun açılmasını sağlar. Böylelikle hastanın hayatı kurtarılmış olur.
Bahar Karakurt