Biga Ticaret ve Sanayi Odası ile Çanakkale KOSGEB Müdürlüğü iş birliğinde KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı’na yönelik bilgilendirme toplantısı 19 Aralık 2022 Pazartesi günü saat 11.30’da Biga TSO Meclis Toplantı Salonu’nda yapıldı.

Yaklaşık iki saat süren bilgilendirme seminerine Biga TSO yönetim kurulu ve meclis üyeleri ile Oda üyeleri ve basın mensupları katıldı.
Toplantıda KOSGEB Çanakkale KOSGEB Müdürü Barış Alural tarafından KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında imalat sanayi sektöründe milli imkânlar ağırlıklı olarak dijitalleşme amacıyla yürütülen 2022-02 İmalat Sanayi Sektöründe Faaliyet Gösteren KOBİ’lerin Üretim ve İlişkili İş Süreçlerinde Dijital Teknolojilerden Yararlanma Düzeyinin Arttırılması ve imalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli işletmelerin modern teknolojiler ve iş modelleriyle çalışma kapasitelerinin geliştirilmesi, verimliliklerinin artırılması, ürün ve üretim süreçlerinin kalite standartlarına uygun hale getirilmesi ile imalat sanayi KOBİ’lerinin ulusal ve uluslararası rekabet güçlerinin arttırılması amacıyla yürütülen 2022-03 İmalat Sanayi Sektöründe Faaliyet Gösteren KOBİ’lerin Rekabet Güçlerinin ve Verimliliğinin Artırılması proje teklif çağrıları hakkında kapsamlı sunumlar yapıldı.
Bilgilendirme toplantısı Müdür Alural tarafından yapılan karşılıklı soru-cevap bölümü ile tamamlandı.

Haber Merkezi