İlan.gov.tr’de yer alan ilana göre: Üniversiteye bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Yükseko¨ğretim Kanunu, 12.06.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yo¨netmeliği, 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yo¨netmelik ve Lokman Hekim Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesinin ilgili maddelerinde belirtilen koşullara gore Öğretim elemanları alınacak.
 
Detaylı bilgi edinmek için tıklayınız