ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre , Çukurova Üniversitesi’nin ihtiyacı olan 2023 yılı “ç ü diş hekimliği fakültesi demirbaş malzeme mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  
 
Ayrıntılı bilgi için tıklayınız