Toprak Mahsulleri Ofisi Erzurum Başmüdürlüğü endüstriyel işler yaptırmak için ilan verdi.
 
ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre: TMO Erzincan Ajans 4800 tonluk Scafco çelik silo kısmi rehabilitasyon işi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak.
 
Detaylı bilgi edinmek için tıklayınız