Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ÇABA Çok Amaçlı Erken Çocukluk Eğitimi Merkezi (ÇABAÇAM) olarak depremden büyük zarar gören Kahramanmaraş ve Adıyaman illerinde kurulan iki ayrı çadır kentte 3-6 yaş arasındaki okul öncesi dönem çocuklarına yönelik Adıyaman’da iki Kahramanmaraş’da bir olmak üzere 3 ayrı ÇOMÜ ÇABAÇAM Eğitim Destek Birimi oluşturuldu.
 
ÇOMÜ Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi aynı zamanda Dezavantajlı Çocuklar Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Prof. Dr. Ebru Aktan Acar ve Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Psikolojik Danışmanlık Birimi Öğretim Görevlisi Cumhur Çırnaz’ın rehberliğinde kurulan ÇOMÜ ÇABAÇAM Adıyaman ve Kahramanmaraş Eğitim Destek Birimleri, ÇOMÜ Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi Bilim Dalı Yüksek Lisans öğrencisi Yasin Güllüoğlu, Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Lisans öğrencisi Elanur Kaçar, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Lisans öğrencileri Berivan Taş ve Barış Kahreman, ÇOMÜ Turizm ve Otel İşletmeciliği mezunu ÇOMÜ ÇABAÇAM gönüllüsü Rahim Sipai’nin yoğun çabalarıyla düzenlenerek eğitim-öğretime hazır hale getirildi.
 
ÇOMÜ ÇABAÇAM Modeli’nden referans alınarak her gün 09.00-17.00 saatleri arasında farklı yaş aralığındaki çocuklarla oyun, sanat, müzik, etkileşimli kitap okuma, orff-schulwerk vb. atölye etkinliklerinin gerçekleştirileceği çocuk dostu mekânlara sahip sürdürülebilir eğitim birimlerinde altı aylık bir süreç için 10’ar gün arayla okul öncesi eğitimi öğretmenleri, psikolojik danışmanlar, psikologlar vb. alan uzmanlarından oluşan ekipler gönüllü olarak destek sağlayacaklardır.

Çocukların güvenliklerinin önceliğe alındığı eğitim destek birimlerinde atölye çalışmalarına ek olarak hem çocuklarla hem de aileleriyle ortak etkinlikler gerçekleştirilecek; çocukların ve ailelerinin bu süreci sağlıklı atlatabilmeleri psiko-sosyal destek çalışmaları ve rehberlik hizmetleri sunulacaktır.
ÇOMÜ ÇABAÇAM Kahramanmaraş ve Adıyaman Eğitim Destek Birimlerinde gönüllü destek vermek isteyenler cabaproje17@gmail.com adresine mail atarak kendilerine iletilen gönüllü formunu doldurabilirler.
 
Haber Merkezi