Türkiye İstatistik Kurumu işsizlik verilerini paylaştı. Buna göre, 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2022 yılında bir önceki yıla istinaden 337 bin kişi azalma kaydederek 3 milyon 582 bin kişi oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) işsizlik verilerini açıkladı. Buna göre, 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2022 yılında bir önceki yıla göre 337 bin kişi azalarak 3 milyon 582 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 1,6 puanlık azalış ile %10,4 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %8,9 iken kadınlarda ise %13,4 olarak tahmin edildi.
 
İSTİHDAM ORANI YÜZDE 47,5 OLDU
İstihdam edilenlerin sayısı 2022 yılında bir önceki yıla göre 1 milyon 955 bin kişi artarak 30 milyon 752 bin kişi, istihdam oranı ise 2,3 puanlık artış ile %47,5 oldu. Bu oran erkeklerde %65,0 iken kadınlarda %30,4 olarak gerçekleşti.
 
İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI YÜZDE 53,1
İşgücü 2022 yılında bir önceki yıla göre 1 milyon 618 bin kişi artarak 34 milyon 334 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 1,7 puanlık artış ile %53,1 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde %71,4, kadınlarda ise %35,1 oldu.
 
GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 19,4

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı 2022 yılında bir önceki yıla göre 3,2 puan azalarak %19,4 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde %16,4, kadınlarda ise %25,2 olarak tahmin edildi.
 
İSTİHDAMIN YÜZDE 56,5'İ HİZMET SEKTÖRÜNDE

İstihdam edilenlerin %15,8'i tarım, %21,7'si sanayi, %6,0'ı inşaat, %56,5'i ise hizmet sektöründe yer aldı. Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında sanayi sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,4 puan, hizmet sektörünün payı 1,2 puan artarken, tarım sektörünün payı 1,4 puan, inşaat sektörünün payı 0,2 puan azaldı.2022 yılında 4 milyon 866 bin kişi tarım sektöründe, 6 milyon 663 bin kişi sanayi sektöründe, 1 milyon 846 bin kişi inşaat sektöründe, 17 milyon 378 bin kişi hizmet sektöründe istihdam edildi. Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında istihdam edilenlerin sayısı tarım sektöründe 82 bin kişi azalırken, sanayi sektöründe 520 bin, inşaat sektöründe 69 bin, hizmet sektöründe 1 milyon 450 bin kişi arttı.
 
ATIL İŞGÜCÜ ORANI YÜZDE 21,3 OLDU
Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2022 yılında bir önceki yıla göre 3,1 puan azalarak %21,3 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %14,6 iken, işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı %17,4 olarak gerçekleşti.
 
İŞSİZLİK ORANI EN YÜKSEK BÖLGE TRB2
İşsizlik oranı en yüksek bölge %19,2 ile TRB2 ( VanMuşBitlisHakkari) iken, işsizlik oranı en düşük bölge %6,2 ile TR82 ( KastamonuÇankırıSinop) oldu.
 
İSTİHDAM ORANI EN YÜKSEK BÖLGE TR21
En yüksek istihdam oranı %54,1 ile TR21 ( TekirdağEdirneKırklareli) Bölgesi'nde gerçekleşti. En düşük istihdam oranı ise %33,8 ile TRC3 ( MardinBatmanŞırnakSiirt) Bölgesi'nde oldu.
 
İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI EN YÜKSEK BÖLGE TR21
En yüksek işgücüne katılma oranı %58,7 ile TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) Bölgesi'nde gerçekleşti. En düşük işgücüne katılma oranı ise %41,5 ile TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) Bölgesi'nde oldu.
 
Haber Merkezi