Karar Tarihi : 07.05.2020
Karar No : 2020 / 43
Biga İlçesi Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 07.05.2020 tarihinde Biga Kaymakamı Mustafa CAN başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.
Gündem :
1- Halk Sağlığı kapsamında COVİD-19 salgınının ülkemizde etkilerinde görülen olumlu gelişmeler neticesinde ilçemizde alınan tedbirlerin gevşetilmesi,
2- Kurul üyelerinin istek ve önerileri.
K A R A R :
Tüm Dünyada olduğu gibi devam eden ve fiziksel temas, solunum vb. yollarla çok hızlı bir şekilde bulaşarak enfekte olan insan sayısını hızla arttıran Koronavirüs (Covid-19) salgınının halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri ve Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda Biga İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzun almış olduğu 19.03.2020 tarih ve 06 no.lu, 21.03.2020 tarih ve 08 no.lu kararının 2’ nci maddesi ile berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför vb. işyerlerinin faaliyetleri 21.03.2020 tarihi saat:18.00 itibariyle geçici süreliğine durdurulmuştu.
Gelinen noktada kaydedilen olumlu gelişmeler ile Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda berber, kuaför, güzellik solunu/merkezi vb. işyerlerinin faaliyetlerinin kısıtlanmasına yönelik tedbirler 04.05.2020 Pazartesi Günü Sayın Cumhurbaşkanımızın Başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde değerlendirilmiş, berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför vb. iş yerlerinin, Koronavirüs salgının etkileri gözetilerek belirlenecek kurallara uyulması kaydıyla 11.05.2020 tarihinde faaliyete geçebileceklerine ilişkin karar alınmıştır.
11.05.2020 tarihi itibariyle berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför vb. işyerlerinin faaliyetlerine başlayabilmeleri/faaliyetlerini sürdürebilmeleri için Bilim Kurulu Önerileri doğrultusunda ilgili Bakanlıklarca aşağıdaki kurallar belirlenmiştir.
1. Bu işyerleri saat:09.00/21.00 saatleri arasında faaliyet yürütebileceklerdir.
2. Bu işyerlerinde müşterilere randevu sistemiyle hizmet sunumu esas olacaktır.
3. Bu iş yerleri ayın anda yan yana iki koltukta müşteri kabul edemeyecek, muhakkak bir koltuk dolu bir koltuk boş olacak şekilde hizmet verebileceklerdir.
4. Randevularda kayma yada hizmette gecikme olabileceği hususu göz önüne alınarak işyeri içinde en fazla bir müşterinin beklemesine müsaade edilecektir.
5. Belirlenen kriterler dışında işyeri içine müşteri kabul edilmeyecektir. Ancak hava şartlarına göre randevusuz gelen müşteriler iş yeri dışında ve sosyal mesafe kurallarına riayet etmek, maske takmak şartı ile bekleyebileceklerdir. Bu iş yerleri içine hizmet alan ve bekleyen olmak üzere içeri kabul edecekleri maksimum müşteri sayısını işyerinin giriş kısmına herkes tarafından görülebilecek şekilde asacaklardır.
6. İşyerinde çalışanlar muhakkak surette maske kullanacaktır. Müşteriler ise işlem sürecince maske kullanacak ancak yapılacak işlemin özelliğine göre maskeyi çıkarabileceklerdir.
7. Müşteriye yönelik işleme başlamadan önce mutlaka müşterinin oturacağı, temas edebileceği tüm alanlar ile zeminin temizliği/dezenfektasyonu yapılacak, her işlem sonrasında bu temizlik işleminin tekrarlanması sağlanacaktır.
8. Müşteriye yönelik işleme başlamadan önce çalışanlar müşterinin görebileceği şekilde ellerini dezenfekte edecekler yada her müşteri için ayrı olmak üzere steril eldiven kullanacaklardır. Eldiven kullanılacak ise eldiven değişikliğinin yapıldığı müşteriye gösterilecektir.
9. Müşteriye hizmet sunulması, esnasında kullanılan tüm malzemeler hizmet sunumuna başlamadan önce temizlik, dezenfektasyon işlemi uygulanacaktır. Bu işlem her müşteri için tekrarlanacaktır.
10. Saç kesimi, yıkama, boyama vb. hizmetler esnasında kullanılan havlu, önlük gibi malzemeler tek kullanımlık malzemeler olacak, ya da her müşteri için ayrı malzeme olması (kişiye özel havlu, önlük vb.) sağlanacaktır. Hizmet alan müşteri için kullanılan malzemeler gerekli dezenfeksiyon, sterilizasyon sağlanmadan kesinlikle başka müşteride kullanılmayacaktır. İsterlerse kendi kişisel havlu, tarak vb. malzemelerini yanlarında getirebilecekleri hususu randevu aşamasında müşterilere bildirilecektir.
11. Berberlerde jilet/ustura ile sakal tıraşı yapılması hizmeti geçici bir süreliğine verilmeyecek, ancak sakal tıraşı makine ile kısaltılma şeklinde yapılabilecektir.
12. Bayan kuaförleri ve güzellik merkezlerinde, cilt bakımı, makyaj ve kalıcı makyaj hizmetleri geçici süreliğine verilmeyecek, bunların dışındaki faaliyetlere devam edebileceklerdir.
13. Saç kesimi esnasında yüz ve baş bölgesinde kalan kesilmiş saçların ve kullanılan araç ve gerecin geçici süreliğine temizlenmesi için kullanılan “Ense Fırçası’ nın kullanımı, (anılan malzemenin dezenfekte edilmesinde yaşanan sıkıntılar ve çok fazla yere/yüzeye temas etmesi nedeniyle) geçici süreliğine durdurulacaktır.
14. Bu işyerlerinde yiyecek ve içecek ikramında bulunulmasına geçici süreliğine izin verilmeyecektir.
Biga İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzun almış olduğu 19.03.2020 tarih ve 06 no.lu, 21.03.2020 tarih ve 08 no.lu kararı kapsamında; faaliyetlerinin sınırlandırılması nedeniyle iş yerlerinin bulunduğu yerlerden başka illere giden berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför vb. iş yeri sahipleri ve çalışanlarının şehir giriş/çıkış kısıtlaması bulunan illerimize giriş/çıkış yapabilmesine (anılan iş yerlerinden biri ile illiyet bağını gösteren işyeri ruhsatı, SGK kayıt belgesi vb. belgelerden birinin ibraz edilmesi şartı ile) seyahat izin belgesi aranmaksızın izin verilmesi,
Ayrıca anılan iş yerlerinde 18-20 yaş arasındaki çalışanların 03.04.2020 tarihli ve 6235 sayılı Genelge ile düzenlenen 81 ilimizde 01.01.2000 tarihinden sonra doğmuş olan vatandaşlarımızın geçici olarak sokağa çıkma kısıtlamasından 05.04.2020 tarih ve 6238 sayılı Genelge kapsamında muaf olduklarından işyerleri ile illiyetlerini gösteren belgeyi ibraz etmeleri koşuluyla başkaca bir işleme gerek kalmaksızın izinli sayılması,
Alınan kararlara uymayan vatandaşlara/ işyerlerine Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 282’ nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunun 195’ nci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,
Oy birliği ile karar verilmiştir.


Kaynak: Biganın Sesi