BİGA İLÇESİ UMUMİ HIFZISSIHHA KURULU KARARLARI
Karar Tarihi : 08.05.2020
Karar No : 2020 / 45
Biga İlçesi Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 08.05.2020 tarihinde Biga Kaymakamı Mustafa CAN başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.
Gündem :
1- Halk Sağlığı kapsamında COVİD-19 salgınının ülkemizde etkilerinde görülen olumlu gelişmeler neticesinde ilçemizde alınan tedbirlerin gevşetilmesi,
2- Kurul üyelerinin istek ve önerileri.
K A R A R :
Koronovirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temini, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla, Biga Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Biga Ticaret Odası ve Biga Ziraat Odası tarafından yapılan müşterek çalışma sonunda 15.04.2020 tarih ve 34 no.lu kararın 2. ve 4. Maddeleri ve 17.04.2020 tarih ve 34/A no.lu karar ve 27.03.2020 tarih ve 15 no.lu kararın 2. Maddesi ile Biga İlçe Umumi hıfzıssıhha Kurulu Kararlarımızla kısıtlamalara gidilmişti.
Bu kapsamda;
Gelinen noktada vaka artış hızı Koronavirüs (Covid-19) Salgını etkilerindeki azalma, iyileşen vaka sayılarında görülen artış vb. yönde kaydedilen olumlu gelişmeler neticesinde işyeri içerisinde yoğunluk sağlanmayacak şekilde sosyal mesafenin korunması, maske ve dezenfektan kullanımı vb. gerekli tüm tedbirlerin alınması kaydıyla,

1. Parekende olarak satış yapan inşaat malzemeleri, tekstil, çanta, ayakkabı, halı, mobilya, kozmetik, elektronik ürünler, beyaz eşya, klima, kırtasiye, otomotiv ve otomotiv yan ürün satan işyerleri, sigorta, emlak, seyahat acentası vb. işletmelere getirilen kısıtlamaların kaldırılmasına,
2. Perakende olarak, zirai ilaç, tohum, gübre, yem vb. ürünlerin satışını yapan işletmelere getirilen kısıtlamaların kaldırılmasına,
3. İlçemizde kurulmakta olan Pazar yerlerine sadece yerel esnafımız tarafından Pazar/satış yeri kurulması, çevre il ve ilçelerden gelen pazarcı esnafının kabul edilmemesi kısıtlamasının kaldırılmasına,
Alınan kararlara uyulmadığının tespiti durumunda 1593 sayılı umumi Hıfzıssıhha kanununun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre ilgili mevzuat maddeleri gereğince işlem yapılması konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlem yapılmasına,
Oy birliği ile karar verilmiştir.


Kaynak: Biganın Sesi