Yeşil pasaport hakkının ihracatçılarımızı teşvik edecek bir uygulama olduğunu belirten Başkan Üzen, İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Kararı"na göre, son 3 takvim yılı itibarıyla yıllık ortalama ihracatı 1-10 milyon ABD doları arasında (10 milyon dolar dahil) olan firmaların bir, 10 milyon dolar üzeriyle 25 milyon dolar arasında olan firmaların iki, 25 milyon dolar üzeriyle 50 milyon dolar arasında olan firmaların üç, 50 milyon dolar üzeriyle 100 milyon dolar arasındaki firmaların dört, 100 milyon dolar üzerinde olanların ise beş yetkilisine hususi damgalı pasaport verilebilecek.
Başkanı S.Kaya Üzen, bizler iş dünyasının temsilcileri olarak dünyada çok farklı coğrafyalara gidiyoruz. Vize ihracatçıya çok zaman kaybettiriyordu. Vize için yaşanan gecikmelerden dolayı ticari kayıplar yaşayan ihracatçılarımızın sayısı oldukça fazla. Dolayısıyla dünyanın pek çok ülkesine vizesiz seyahat anlamına gelen yeşil pasaport hakkının belirlenen şartlarını sağlayan ihracatçılarımıza da tanınması çok önemli bir adım olmuştur.
Çanakkale Ticaret Borsası olarak üyelerimizin ürünlerinin markalaşması, ürünleri iç ve dış pazarlarda tanıtmak, ihracat hacmini artırmak, ulusal ve yabancı firmalar ile ilişkilerini ve işbirliklerini güçlendirmek ve küresel ekonomide hak ettikleri yeri almalarını sağlamaları adına üyelerimizin her zaman önünü açmaya onlara itici güç olmaya çalışmakta olduğunu belirten Başkan Üzen, ihracatçılarımıza yapılan bu teşvik ile gerek İlimizde gerekse Ülkemizde çok kısa vadede ihracatçı sayımızda ve ihracat verilerinde gözle görülür bir artışı beraberinde getirecektir dedi.
Başkan Kaya Üzen son olarak, söz konusu ihracatı teşvik ve ticareti kolaylaştırma adına başlatılan bu uygulamanın tüm ihracatçılarımıza hayırlı olmasını diler, başta Başbakanımız Sayın Binalı Yıldırım olmak üzere Ekonomi Bakanımız Nihat Zeybekçi ve tüm hükümet yetkililerine iş dünyası adına teşekkürlerimizi sunuyoruz.”dedi. 
 


Kaynak: Haber Merkezi