Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı Dağ başkanlığında düzenlenen toplantıya, Çanakkale Belediye Başkanlığı, Çan-Ezine-Yenice Belediye Başkanlığı, ÇOMÜ Turizm Fakültesi, İl Özel İdaresi, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İl Koordinatörlüğü, Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü, Ticaret ve Sanayi Odası yetkilileri, ÇATOD üyeleri katıldı. Toplantıda, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, Yatırım Geliştirme ve Planlama Daire Başkanlığından Şehir Plancısı Merve Yavuzdemir ve Kültür ve Turizm Uzmanı Beril Yamaner sunum yaptı.
Çanakkale’de, 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu uyarınca ilan edilen 8 adet Turizm Merkezi ve 1 adet Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi bulunduğu belirtildi. Yapılan değerlendirmelerde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetki alanı içerisinde bulunan alanlara ilişkin yürütülen planlama çalışmaları kapsamında, Bakanlığa iletilen turizm kullanımına yönelik taleplerin tarımsal alanlar üzerinde yoğunlaştığının tespit edildiği kaydedildi. İnsanların doğaya olan eğilimlerinin artması, farklı kültürleri ve yaşam biçimlerini öğrenme merakı, kalabalık şehir ortamlarından uzaklaşma isteğinin kırsal yaşantıya doğru bir yönelimi gündeme getirdiği belirtildi. Kırsal Turizm, Eko-Turizm ve tarım alanlarında Termal Turizm Tesisi taleplerinin değerlendirilebilmesi amacı ile toplantı sonrasında Kırsal Turizm ve eko-turizm tanımlarının yerel taleplere göre yeniden kurgulandığı ve bölgenin gerek kırsal gerekse turizm odaklı ekonomik kalkınmanın araçlarını tanımlayacak bir raporun Çevre Düzeni Planlarına ilişkin gerekli revizyon çalışmalarına alt yapı oluşturacağı da ifade edildi.


Kaynak: İHA