“Testis kanserleri, multidisipliner tedavi gerektiren, genç erkekleri ilgilendiren önemli bir kanser grubudur. Doğru zamanda, doğru kararlar alınması çok başarılı tedavi seçeneklerinin hastalara sunulmasını sağlamaktadır. Bazen tedavinin başında, bazen de ilerleyen dönemlerinde retroperitondaki lenf nodlarının çıkarıldığı cerrahi girişimler gerekmektedir. Bu tedavi şekli, seçilmiş merkezlerde, üroonkolojik cerrahi girişimlerde tecrübeli cerrahlar tarafından yapılmalıdır.
 
Hastanemiz Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yalçın Çırak’ın takip ve başarılı tedavisi altında olan 19 yaşındaki C.M. isimli kemoterapi sonrası nodal tutulum olan hastamıza kliniğimizde retroperitoneal lenf nodudiseksiyonu (RPLND) modifiye sinir koruyucu yöntemle bizler tarafından başarıyla uygulanmıştır. Cerrahi sırasında ve sonrasında ciddi komplikasyonların da görülebileceği bilinen bu operasyonun ardından, postoperatif erken döneminde takibi sorunsuz seyreden hastamızın taburculuğu planlanmaktadır. Yakın takip ve tedavisi sürecektir.
 
ÇOMÜ Hastanesi İçin Referans Bir Merkez Olma Yolunda Önemli Adım
 
Çanakkale’de ilk kez uygulanan bu cerrahi girişim, Hastanemiz için hasta kazanımı açısından olduğu kadar, uzmanlık eğitimi açısından da katkı sağlayacaktır. Bu tip cerrahi girişimlerin merkezimizde yapılıyor olması, referans bir merkez olma yolunda atılmış önemli bir adım olup sadece Çanakkale için değil Tekirdağ’da yaşayan bu hastamızda olduğu gibi, tüm bölgemiz için değerlidir.”
 
Haber merkezi
 


Kaynak: Haber Merkezi