İmza töreni Çanakkale Valiliğinde, Çanakkale Vali Yardımcısı Hakkı Uzun, GMKA Genel Sekreteri Abdullah Güç ve proje sorumluları ile GMKA uzmanlarının katılımı ile gerçekleştirildi. Proje ile kooperatifleşme ve ticarileşme faaliyetlerinin desteklenmesi sonucunda Çanakkale'de yer alan kadın kooperatiflerin özellikle; üretim, pazarlara erişim ve markalaşma hususlarında yaşadıkları sorunları ortadan kaldırarak aktif olarak pazarda yer almalarının sağlanması amaçlanıyor. Liman Başkanlığına ait atıl binanın restorasyonu sonucunda elde edilecek; üretim, eğitim ve sıcak satış alanı ile kooperatiflerin ulusal pazarda kendi markalarını duyurmaları, verilecek tüm eğitim ve ekipman desteklemeleri sonucunda kendi ürünlerini üretebilen, teknoloji, hibe destekleri ve pazarlara hakim kadın kooperatifleri yaratılması amaçlanıyor.

PROJE DİĞER KADIN KOOPERATİFLERİNE DE ÖRNEK TEŞKİL EDECEK
Çanakkale İl Özel İdaresi ve Çanakkale'de faaliyet gösteren 6 kadın kooperatifinin ortak olduğu projede, Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası ve İŞKUR Çanakkale İl Müdürlüğü iştirakçi olarak yer alıyor. Projede, 120 kadının hem eğitim hem de üretim alanlarında geliştirecekleri beceriler sayesinde ekonomik anlamda kendi ayakları üzerinde durabilmeleri ve bu sayede aileleri de dahil olmak üzere Çanakkale ekonomisine katkıda bulunarak refah düzeylerini arttırabilmeleri projenin en önemli sonucu olması bekleniyor. Projede yer alan 6 Kadın kooperatifinde il genelinde yer alan toplamda 18 Kadın kooperatifine de örnek teşkil edecek.
Projenin sonlanmasını takiben proje dahilinde oluşturulmuş eğitim alanları Çanakkale Valiliği bünyesinde kullanılmaya ve kadın kooperatiflerine eğitim sağlamaya devam edecek ve kooperatiflere eğitim ve danışma alanlarında başvuru noktası olarak hizmetini sürdürecek. Süresi 18 ay olarak belirlenen projede yaklaşık 1.100.000 TL. proje bütçesinin 826.000 TL'si GMKA tarafından desteklenecek.