Biga Şoförler odası Başkanı Sait Tanur Galericilik yapan esnafların dikkatine diyerek tarihin uzatıldığını duyurdu. Konuyla ilgili olarak Biga Şoförler odası başkanlığından yapılan açıklamada, “25 Ağustos 2022 tarihli 31934 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren işyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 8 inci maddesi ile 14/7/2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan işyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin Yönetmeliğin 6’ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “31.07.2022” ibaresi “31.07.2023” şeklinde değiştirilmiştir. Buna göre; Yönetmeliğin Geçici 6’ncı Maddesi gereği yönetmeliğin eki (EK-2) de yer alan “8-Diğerleri başlıklı alt bölümüne eklenen “ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapılan iş yerlerinin” Yönetmelik hükümlerine uygun hale getirilmesi süresi, 31.07.2023 tarihine kadar uzatılmıştır” denildi.
 

 


Kaynak: Haber Merkezi