Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kullanılmış ve atık suların yeniden ekonomiye kazandırılması amacıyla geliştirilen proje kapsamında, 10,3 milyar metreküplük potansiyelden yıllık 5,7 milyar metreküp suyun öncelikle tasarruf edilerek, tarım, sanayi ve meskenlerdeki ihtiyacın karşılanmasında kullanılabileceği belirlendi.
 
Türkiye'de su israfını önleyebilmek için çeşitli tasarruf önerileri hayata geçirilirken kullanılmış suların yeniden alternatif olarak değerlendirilmesi üzerine de stratejiler belirleniyor. İklim değişikliğine uyum faaliyetleri, Avrupa Yeşil Mutabakatı'na hedefleri ve güncel döngüsel ekonomi yaklaşımının en önemli bileşenlerinden olan drenaj suları, tarımdan dönen sular, arıtılmış kentsel ve evsel atık sularının yeniden kullanılması ülke için fırsat olarak görülüyor. Bu amaçla Bakanlığa bağlı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü koordinasyonunda "Kullanılmış Suların Yeniden Kullanım Alternatiflerinin Değerlendirilmesi Projesi" yürütülüyor. Projeyle Türkiye'nin Yeşil Mutabakat Eylem Planı ve Avrupa Birliği'nin döngüsel ekonomi hedeflerinin ülke ölçeğinde gerçekleştirilmesine yönelik adım atıldı.
 
25 HAVZADA KAPSAMLI ÇALIŞMA
 
Proje kapsamında, Türkiye'nin 25 havzasında arıtılmış ve kullanılmış su potansiyeli mercek altına alındı. Tüm potansiyel su kaynaklarının değerlendirilmesiyle toplam drenaj suları, tarımdan dönen sular ile arıtılmış kentsel ve evsel atık suların potansiyelinin yıllık 10,3 milyar metreküp olduğu belirlendi. Bu potansiyelden 5,7 milyar metreküplük kısmının yeniden kullanımına öncelik verilebileceği belirtildi. Böylelikle Türkiye'nin kullanılabilir suyunun yüzde 10'u kadar tasarruf sağlanabilecek. Yılda 3,3 milyar metreküp suyun tarımsal sulamayla dolaylı kullanımda değerlendirilmesi önerildi. Türkiye'de tarımsal sulamada yılda 44 milyar metreküp su kullanıldığı dikkate alındığında, bu miktar tarımda kullanılan suyun yüzde 7,5'ine karşılık geliyor. Tüm kullanılmış su kaynaklarının değerlendirilmesiyle 49 milyon metreküp suyun peyzaj sulamada, 378 milyon metreküplük kısmın sanayide, 2 milyar metreküp suyun çevresel kullanımda, 57 milyon metreküplük bölümün yeraltı su kaynaklarının beslenmesinde ve 34 milyon metreküplük kısmın da içme suyu olarak dolaylı kullanımda değerlendirilmesi önerisinde de bulunuldu.
 
ŞEHİRLERDE 49 MİLYON METREKÜP SUYUN TASARRUF İMKÂNI
 
Ayrıca, Türkiye'de su şebekelerinde kullanılan suyun yaklaşık yüzde 6'sının şehirlerde yeşil alan sulamasına gittiği belirlendi. Türkiye'nin toplam yeniden kullanılabilecek su potansiyelinin değerlendirilmesiyle 49 milyon metreküp suyun peyzaj sulamada değerlendirilebileceği ve yaklaşık 245 bin vatandaşa su sağlanabileceği görüldü.
 
SANAYİDEKİ SU İHTİYACININ YÜZDE 5'İ KARŞILANABİLECEK
 
Proje kapsamında, sanayi tesislerinin kullanılmış suları kullanarak maliyetlerin düşürebileceği de tespit edildi. Türkiye'nin yeniden kullanılabilecek toplam su potansiyelinin değerlendirilmesiyle her yıl sanayide kullanılan suyun yaklaşık yüzde 5'i yani 378 milyon metreküplük kısmı yeniden sağlanabilecek. Ülkede toplam yeniden kullanılabilecek su potansiyelinin her yıl 2 milyar metreküplük bölümü çevresel kullanımda değerlendirilebilecek. Özellikle Akşehir, Eber ve Burdur gölleri gibi yerlerde kullanılmış sularla besleme yapılabileceği, son dönemde iklim değişikliği ve kuraklık nedeniyle su sıkıntısı yaşayan göllere "can suyu" verilebileceği belirlendi.
 
EN FAZLA DEPOLAMA POTANSİYELİ MARMARA HAVZASI'NDA

 
Öte yandan Marmara Havzası, arıtılmış kullanılmış su potansiyeli bakımından yıllık 2 milyar 717 milyon metreküple ilk sırada yer alıyor. En az depolama potansiyeli ise 8 milyon metreküple Çoruh, 14 milyon metreküple Burdur ve 40 milyon metreküple Akarçay havzalarında bulunuyor.
(Kaynak: Tarım ve Orman Bakanlığı)