“Sosyal Medya” kavramının her kesimden insanın vazgeçilmezi olduğu günümüz dünyasında olanaklarının yanında sorunlarını da beraberinde taşıyor,  mağdurlar sahte hesapların, çeşitli kötü niyetlerle kurbanı oluyor. Siber zorbalık ile iftira, hakaret, karalama ya da itibarsızlaştırma kampanyalarına hedef olan pek çok masum insan, siber zorbalığa maruz kalıp ciddi mağduriyetler yaşıyor.
Mağdur için telafisi zor zararlara neden olan siber zorbalık ile aynı anda çok sayıda insan internet ortamının sınır tanımayan yapısı, hızlı erişim ve geniş paylaşım kolaylığı nedeniyle siber zorbalıkta birçok insan bu zorbalığa tanık oluyor.
Öte yandan,  Siber zorbalığı diğer zorbalıktan ayıran özelliklerden bir diğeri ise cinselliğin daha yaygın ve kolay olarak kullanılabilmesi. Birey, gerçek dünyada zorbalığın gerçekleştiği ortamdan uzaklaştığında zorbalık etkisi hafiflerken, siber dünyada bu ortamdan uzaklaşabilme imkânı çok zor. Örneğin Japonya'da sosyal medya istismarıyla karşı karşıya kalan bir televizyon yıldızı intihar etti. Bu intiharın ardından kamuoyunda artan siber zorbalık endişesi karşısında Japonya parlamentosu, internet ortamında siber zorbalık yapan kişilere hapis ve para cezası verilmesini düzenleyen yasa çıkardı.
SİBER ZORBA TAM BİR HAYALET
Siber zorbalıkta bir diğer önemli husus ise failin kimliğini ortaya çıkarmadan gizlenerek bu faaliyetlerde bulunabilmesi. Failin tespit edilememesi ise cezai işlemlerin yapılmasını zorlaştırırken, suçun cezasız kalması tehlikesini doğuruyor. Özellikle bazı sosyal medya platformları failin tespiti hususunda gerekli ve yeterli sorumluluğu yerine getirmiyor.  Çoğu zaman resmi başvurulara rağmen kullanıcı bilgisini, IP adresini, kimlik bilgilerini paylaşmıyor. Birçok ülke vatandaşlarını siber zorbalıklardan ve internet üzerinden işlenen suçlardan korumak için kanuni düzenlemeler yapmak durumunda kaldı. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ihtiyaç duyulan gerekli kanuni düzenlemeler yapıldı ve yapılmaya devam ediyor.
 
SİBER ZORBALIĞA KARŞI DEZANFORMASYONLA MÜCADELE YASASI
Kamuoyunda Dezenformasyonla Mücadele Yasası olarak da bilinen " Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinde siber zorbalığa karşı vatandaşların korunmasına yönelik düzenlemeler yer alıyor.  Bu yasa değişikliği ile internetin dağınık ve dinamik yapısı nedeniyle içerik veya yer sağlayıcının nerede bulunduğunun tespitinde yaşanan sorunlar ve buna bağlı olarak ortaya çıkan yetki tartışması giderilecek. Katalog suçlarla daha etkin mücadele edilebilmesi amacıyla yurt içi yurt dışı ayrımı kaldırılarak engelleme yetkisinde birlik sağlanmış olacak. Örneğin; siber zorbalığın sonuçları itibariyle tehlikelilerinden olan intihara yönlendirme suçu karşında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), nerede olursa olsun intihara yönlendirme içeriğine müdahale edebilecek. Böylece 5651sayılıKanungereğinceiçeriğinçıkarılması veya erişimin engellenmesi kararının gereği, derhal ve en geç kararın bildirilmesi anından itibaren dört saat içinde yerine getirilecek, yayını yapanlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacak.
 
REKLAM YASAĞI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANIR
Bu Kanun kapsamında; BTK tarafından verilen içeriğin çıkarılması veya erişimin engellenmesi kararının yerine getirilmemesi halinde, Türkiye'de bulunan vergi mükellefi gerçek ve tüzel kişilerin, ilgili yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcıya altı aya kadar reklam vermesinin yasaklanmasına BTK tarafından karar verilebilir, bu kapsamda yeni sözleşme kurulamaz ve buna ilişkin para transferi yapılamaz. BTK, içeriğin çıkarılması veya erişimin engellenmesi kararının yerine getirilmesine kadar, sosyal ağ sağlayıcının internet trafiği bant genişliğinin yüzde elli oranında daraltılması için sulh ceza hâkimliğine başvurabilir. Hakim tarafından verilen yüzde elli oranında bant daraltma kararının tebliğinden itibaren otuz gün içinde sosyal ağ sağlayıcı içeriğin çıkarılması veya erişimin engellenmesi kararının gereğini yerine getirmez ise bant genişliğinin yüzde doksan oranına kadar daraltılması için BTK sulh ceza hâkimliğine başvurabilir.
Hâkim tarafından verilen kararlar, erişim sağlayıcılara bildirilmek üzere BTK'ya gönderilir. Kararların gereği, bildirimden itibaren derhâl ve en geç dört saat içinde erişim sağlayıcıları tarafından yerine getirilir. Sosyal ağ sağlayıcının, içeriğin çıkarılması veya erişimin engellenmesi kararının gereğini yerine getirmesi ve bildirmesi halinde yalnızca internet trafiği bant genişliğinin daraltılması tedbiri kaldırılır. Yasayla; sosyal ağ sağlayıcı, BTK tarafından yapılacak kullanıcı haklarına ilişkin düzenlemelere uymakla yükümlü olacaktır. Sosyal ağ sağlayıcı, başlık etiketleri veya öne çıkarılan içerikler aracılığıyla ortam sağladığı başkasına ait yayın yoluyla işlenen suçtan, yayını sunuş biçiminden kullanıcının söz konusu yayına ulaşmasını amaçladığı açıkça belli ise sorumlu tutulacaktır.
Sosyal ağ sağlayıcı, kişilerin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokan içerikleri öğrenmesi ve gecikmesinde sakınca bulunması halinde, bu içeriği ve içeriği oluşturana ilişkin bilgileri yetkili kolluk birimleriyle paylaşmak durumunda kalacaktır. Dezenformasyonla Mücadele Yasasıyla, sosyal ağ sağlayıcıların yükümlülükleri artırılırken, bireylerin siber zorbalıklara karşı kişisel haklarının korunmasına yardımcı tedbirler alınmaktadır.
Haber Merkezi
 


Kaynak: Haber Merkezi