Biga Belediyesi Meclisi Cumhuriyet Halk Partisi Grubu, Biga Belediye Başkanlığı’na iki adet yazılı soru önergesi verdi. Önergelerden birinde depreme ilişkin hazırlıklara yönelik sorular yer alırken, diğer önergede 2020-2021-2022 yıllarında Biga Belediye Meclisi’nde görüşülen imar planları hakkında bilgilendirmeye yönelik sorulara yer verildi.

Biga Belediye Meclisi Cumhuriyet Halk Partisi Grubu, Biga Belediye Başkanlığı’na depreme ilişkin hazırlıklar ve 2020-2021-2022 yıllarında Biga Belediye Meclisi’nde görüşülen imar planları hakkındaki taleplerinin taraflarına iletilmesi hakkında iki adet yazılı soru önergesi sundu.

İŞTE O SORULAR:

Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grubu adına Ergün Tulnay, Alper Şen, Hakan Aslantürk’ün talebiyle hazırlanan önergede;
1.Biga Belediye Başkanlığının sorumluluk alanı içerisinde kaç bina imar barışından yararlanmıştır? Bu yapıların göçme riskleri araştırılmış mıdır?
2.Bölgesel kentsel dönüşüm ihtiyacı bulunan alanlar belirlenmiş midir?
3.Biga ve çevresi için tehlike analizi ve risk değerlendirme raporları hazırlandı mı?
4.Biga Belediyesi sorumluluk alanında yeni imara açılan bölgelerin deprem risk analizleri jeolojik verilere göre güvenli midir?
5.Toplanma alanları ve bu alanlar için yapılan hazırlıklar nelerdir?
6. Afet acil yardım planları hazırlanmış mıdır?
7.Deprem hakkında Biga Belediyesi ile sivil toplum kuruluşları arasında geliştirilen işbirlikleri nelerdir?
8.Biga Belediyesi bünyesinde arama kurtarma faaliyetleri için çalışacak gerekli eğitimleri almış personel durumu nedir?
Yukarıda belirttiğimiz sorularımıza dair bilgi, belge ve dokümanların tamamının yazılı olarak tarafımıza iletilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz” ifadeleri kullanıldı.

İMAR PLANI TALEBİ
Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grubu Meclis Üyeleri Alper Şen ve Hakan Aslantürk’ün taleplerinin aktarıldığı önergede; “Çanakkale İli Biga İlçesi 1/1000 ölçekli ilave + revizyon uygulama imar planına ilişkin Cumhuriyet Mahallesi, İstiklal Mahallesi ve Şirintepe Mahallelerini kapsayan etapların da düzenlenen imar planı çalışmalarına temel teşkil eden jeolojik zemin çalışma etütleri, raporları ve kurum görüşlerini, ilgili bölgelerde yapılaşmanın henüz başlamamış olması ve 4 Şubat2023 tarihinde Kahramanmaraş/Pazarcık merkezli deprem vesilesi ve Biga’nın deprem bölgesinde bulunması sebebiyle yeni oluşan koşullara göre bu verilerin tekrar gözden geçirilmesi gerekliliği tarafımızdan kanaat getirilmiştir. Yukarıda belirtilen huşulara dair bilgi, belge ve dokümanların tamamının yazılı olarak tarafımıza verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz” ifadeleri kullanıldı.

 Bahar Karakurt