İstanbul Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğu  muhammen bedeli 1.400.000 TL olan daireyi satışa çıkardı.
İlan.gov.tr’de yer alan ilana göre: Borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/190 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
 
Detaylı bilgi edinmek için tıklayınız