Çanakkale İl Özel İdaresi 2023 yılı yol bakım onarım sezonunda çalışacak Biga ekiplerine İş güvenliği işçi sağlığı eğitimi verildi.İş sağlığı ve güvenliği açısından gerekli sorumluluğun yerine getirilebilmesi için Çanakkale İl Özel İdaresi 2023 yılı Yol Bakım Onarım Sezonunda çalışacak Biga ekiplerine İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Konusunda Eğitim ve Seminer verildi.
 
Yapılan açıklamada, İl Özel İdaresi’nin görev ve sorumlulukları bakımından çok yönlü çalışma alanına sahip olması nedeniyle olabilecek çalışma risklerinin belirlenip olay yaşanmadan önlem alınması gerektiği belirtildi. İş sağlığı ve güvenliği kurallarının yol bakım onarımında çalışan personel kadar diğer alanlarda çalışan personel için de gerekli olduğu vurgusu yapılarak, her ne iş yapılırsa yapılsın öncelikle çalışanın kendi iş güvenliğini sağlaması gerektiği söylendi.

Eğitimde, çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler, çalışanların yasal hak ve sorumlulukları, iş yeri temizliği ve düzeni, iş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar, meslek hastalıkları sebepleri, hastalıktan korunma ve korunma tekniklerinin uygulanması, biyolojik ve psikososyal risk etmenleri, ilk yardım konusu anlatıldı.
 
Seminerde katılımcılara, tehlikeli ve ağır işler ve benzeri çalışma alanlarında görev alınırken alınması gereken tedbirler, çalışma yaşamında sağlıklı çalışma ortamlarının oluşturulması için yapılması gerekenler ve yasal yükümlülük ve sorumluluklar hakkında bilgiler verildi.
 
Biga İlçe Özel İdare Müdürü İsmail Satılmış; “İlçe ekiplerinde çalışacak tüm arkadaşlara kazasız sağlıklı bir sezon dileriz.” dedi.
 
Bahar Karakurt