Tayini çıkan Biga’da 2 yıl görev yapan Ertuğrul Akın, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi temel islam bilimleri Ana Bilim Dalında, “Şeyhülislam Zekeriyyâzâde Yahya Efendi (Ö. 1053/1644)'nin Fetvaları ve Fıkhî Analizi"  (ibadetler aile ve ceza hukuku özelinde bir inceleme)” başlıklı doktora tezini tamamlayarak mezun oldu.
 
ERTUĞRUL AKIN DOKTORASINI VERDİ
 
Biga’da iki yıl görev yapan iki gün önce tayini çıkan  Biga müftüsü Ertuğrul Akın, “Şeyhülislam Zekeriyyâzâde Yahya Efendi (Ö. 1053/1644)'nin Fetvaları ve Fıkhî Analizi)” tezi ile doktorasına bitirdi.
 
1977 yılında Bursa'nın İznik ilçesi Şerefiye köyünde doğdu. İlkokulu köyünde tamamladı. 1994 yılında İznik İmam-Hatip Lisesinden 2000 yılında ise Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu.
 
2001 yılında Bilecik ili, İnhisar ilçesi Akköy köyünde imam-hatip olarak göreve başladı. 2002 yılında Mardin ili Nusaybin ilçesinde kısa dönem olarak askerlik görevini yerine getirdi. 2003 yılında girdiği Kayseri İhtisas Eğitim Merkezinden 2006 yılında mezun oldu. Aynı yıl Çanakkale ili Yenice ilçesine vaiz olarak atandı. 2009 yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı'nda "Diğer Müçtehitlerle Farklılıkları Bağlamında Ebu Hanife'nin 'İçtihat Mantığı' konulu teziyle yüksek lisans eğitimini tamamladı.
 
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı'nda başladığı doktora eğitimine "Şeyhülislam Zekeriyyâzâde Yahya Efendi (Ö. 1053/1644)'nin Fetvaları ve Fıkhî Analizi" konulu tez çalışmasını bitirerek İslam Hukuku Doktoru oldu. 2012-2017 yılları arasında Malatya ili Arapgir İlçe Müftüsü olarak görev yaptı. 2017-2021 tarihleri arasında Çanakkale ili Bayramiç İlçe Müftüsü olarak görev yaptı. 05.07.2021 tarihinden itibaren Biga İlçe Müftüsü olarak görevini tamamlayıp Isparta Senirkent ilçesine müftü olarak atandı.
 
Burcu Uçmaz
 


Kaynak: Biganın Sesi