Biga Devlet Hastanesi, fiziki alt yapısını her geçen gün güçlendirmeye devam ediyor.
 
Sağlık hizmetlerinin kapsamını genişletmeyi sürdüren Biga Devlet Hastanesi bünyesinde mevcut olan odyometri odasına ilave olarak Kadın Hastalıkları ve Doğum / Yenidoğan Servisinin bulunduğu kata yenidoğanlar için odyometri ( işitme tarama testi ) odası kuruldu. Böylelikle zemin katta bulunan odyometri birimine ilave olarak hastanenin 1.katında hizmete açılan yenidoğan odyometri odası ile birlikte odyometri ( işitme testi ) oda sayısı ikiye çıkarıldı.
 
Sağlık Bakanlığınca, "Yenidoğan İşitme Tarama Programı “doğum gerçekleştirilen tüm hastanelerde yenidoğan taburcu edilmeden uygulanıyor.
 
Bilimsel araştırmalara göre işitme kaybının saptanması bakımından en kritik dönem "yenidoğan" dönemi. Hayatlarının ilk iki yılında beden ve zihin yönünden hızlı bir gelişim yaşayan bebeklerin kullanacakları dilin temelini, o dile özgü seslerin işitilmesi ve konuşmaların dinlenmesi oluşturuyor.
 
Erken teşhis konularak erken rehabilite edilen bebeklerin dil gelişimine paralel olarak, zihinsel, sosyal ve ruhsal gelişimlerinin de olumlu yönde etkilendiğinin altı çiziliyor. Doğumdan sonraki en geç 6 ay içinde işitme engeli teşhisi konan ve işitme cihazı uygulanarak özel eğitime alınan bebeklerin konuşma becerisinin yaşıtları gibi olabildiği vurgulanıyor.
 
Biga Devlet Hastanesi Başhekimi Op.Dr.Emrah Demirc, “Hastanemiz zemin katında mevcut olan işitme tarama odasına ilave olarak yenidoğanların daha sessiz ve konforlu ortamda sağlıklı işitme tarama ölçümlerinin yapılması ve hastalarımızın bekleme sürelerinin kısaltılması amacı ile ayrı bir yenidoğan işitme tarama odası düzenledik. Hastanemizde 1 Odyolog ve 3 odyometri teknikerimiz ile Biga ve bölge halkına hizmet vermekteyiz.” İfadelerine yer verdi
 
Bahar Karakurt