Mesleki ve Teknik Öğretim Genel Müdürlüğüne bağlı okullarda öğrenim gören öğrencilerin mesleki eğitim, staj ve tamamlayıcı eğitim konularında beceri eğitimi verecek işletmeleri tespit etmek amacıyla gerçekleştirilen toplantıya meslek lisesi müdürleri ve öğretmenleri katıldı.
 
Biga Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda açıklamalarda bulunan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ebru KAYA, “Bakanlığımızın politikası gereğince meslek liselerine verilen önem büyük. Ağustos ayında yaptığımız toplantıda, yaptığımız konuşmalarda meslek liselerinde yeteri kadar önem verilmediği, öğrencilerin yönlendirilmesinde büyük sıkıntılar yaşadığımızı görüşmüştük. Bu sene başındaki kayıtlara baktığımızda yeterli olmasa da il genelinde meslek liselerine yönlendirmenin oldukça iyi olduğunu görüyoruz. Fakat bu yine de bizim için yeterli değil. Bu konuda gereken çabayı sarf eden Meslek Lisesi müdürlerine teşekkürlerimi iletiyorum. Yine meslek kuruluşlarımıza da teşekkür etmek istiyorum, yeri geldiğinde liselerimizde desteklerini esirgemiyorlar. Mesleki eğitim sanayi ve okul işbirliği olmadan, olmaz. Sizin desteklerinizle biz bu yolda devam ediyoruz. Sizler bize desteğinizi devam ettirdiğiniz sürece de bu konu ile gereken eğitimi vermeye çalışacağız. İşletmelerdeki iş ve işlemleri takip etmek amacıyla okulumuzdaki ilgili alanlarla ilgili koordinatör öğretmenler görevlendirilecektir. Görevlendirilen öğretmenlerimiz mutlaka konu ile ilgili alandan mezun laboratuar ya da atölye şeflerimiz branşı olan mesleki alanlarda mezuniyeti bulunan idareci ya da öğretmenler arasından seçilecektir. Koordinatör öğretmenlerimiz işletmelerdeki öğrencilerin beceri eğitimine devamı ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek ile görevlidirler. Onlar öğrencilerle ilgili tutulan dosyaları incelerler gerekirse usta öğretici ya da eğitici personel ile ilgili gereken rehberlik çalışmalarını yaparlar. Doldurulan dosyaların gerektiği sürelerde okullara iletilmesini sağlamakla görevlidirler. Dönem sonunun bitiminden en az beş gün önce öğrencilerle ilgili tutulmuş olan puan dosyalarını mutlaka okul müdürlüklerine teslim edilmesi gerekir. Yine öğrencilerin devamsızlık ya da hastalık izinleri ile ilgili olan durumlarında iki gün içinde okul idaresine bilgilendirilmesi gerekir. İşletmelere giden öğrenciler iş güvenliği ile ilgili eğitimi okullarda almaktadırlar. İşletmeye giden öğrencilerimizin bulundukları, çalıştıkları iş alanı ile ilgili gereken iş güvenliği eğitimini sizlerinde vermesini bekliyoruz.” Dedi.

Yasemin Özdeş
 


Kaynak: Biganın Sesi