Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği iş birliğinde, sektörde meydana gelen gelişmeler ile eğitim sisteminin eş güdümünü sağlamak, sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağı ihtiyacını karşılamak ve istihdama katkı sağlamak amacıyla ülke genelinde TOBB'a bağlı Oda/Borsalar ile mesleki eğitim merkezlerinin ortak çalışmasını sağlamak amacıyla 10 Ağustos 2022 tarihinde Ankara'da MEB ile TOBB arasında işbirliği protokolü imzalandı.
Bu protokol ile Mesleki Eğitim Merkezi öğrencilerinin lise mezunu sayılmalarının önündeki en büyük engel kaldırıldı. Zorunlu ortaöğretim kapsamına alınan Mesleki Eğitim Merkezlerine hangi yaşta olursa olsun ortaokul mezunu olan herkes kayıt yaptırabilecek. Öğrenciler fark derslerini kendi okullarından alarak meslek lisesi diploması alabilecekler.
Biga'da da mevcut mesleki ve teknik eğitimin reel sektörün ihtiyacına göre şekillenmesini sağlamak, mesleki ve teknik eğitimin iyileştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik yapılacak çalışmaları istişare etmek ve sektör-okul arasındaki iş birliğini geliştirmek amacıyla koordinasyon toplantısı yapıldı.
Toplantıda Müdür Tahsin Ergün tarafından Biga Mesleki Eğitim Merkezi'nin yapısı, işleyişi ve ihtiyaçları ile sağlanan istihdam olanakları hakkında kapsamlı bir sunum yaptı.        


Kaynak: Haber Merkezi