Flurona terimi, İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri’nde COVİD-19 ile eş zamanlı olarak influenza (grip) enfeksiyonu vakaları görülmesiyle kullanılmaya başlanmıştır. Birden fazla hastalık yapan organizma ile enfekte olunmasına konfeksiyon denir.
 
Koenfeksiyon aslında nadir görülen bir durum değildir. HIV ile enfekte olmuş bireylerde tüberküloz gelişmesi, daha önceki influenza salgınlarında bakteriyel enfeksiyon birliktelikleri şiddetli ve ölümcül vakalar olarak karşımıza çıkmıştır. Flurona virus nedir sorusunun yanıtı, flu (ingilizce grip) ve Corona kelimelerinin birleştirilmesi ile oluşturulmuş klinik bir tablodur. Bu nedenle Flurona virus aslında hatalı bir tanımdır. Flurona yeni bir hastalık ya da COVİD-19 varyantı değildir.
 
FLURONA NEDİR?
 
Kişinin eş zamanlı koronavirüs ve grip enfeksiyonu geçiriyor olması florona olarak tanımlanır. COVİD-19’a neden olan koronavirüs ile ingilizcede grip anlamına gelen flu kelimelerinin birleşmesiyle ortaya çıkmıştır.
 
FLURONA NE KADAR YAYGINDIR?
Fluronanın ne sıklıkla görüldüğü tam olarak bilinmese de hem COVİD-19 hem de grip testinin pozitif olmasının %1’den daha yüksek bir oran olmadığını gösteren çalışmalar vardır. Kuzey Kaliforniya’da bir çalışma koenfeksiyon görülme oranını %20 olarak açıklarken Çin’de yapılan diğer bir çalışmada %57 gibi yüksek bir oran gösterilmiştir. COVİD-19’a yakalanıldığında koronavirüs vücutta baskın virüs olacaktır. Bu nedenle hem koronavirüs hem influenza görülen vakalar görülebilmesinin yanı sıra yaygın olarak bu birlikteliğin görülmesi beklenmemektedir. Artış gösteren Omicron vakaları ve grip mevsiminin başlamasıyla birlikte soğuk havaların ilerlemesiyle vakalarda artış beklenen bir durumdur. Tüm bunların yanında her iki virüs için de ayrı olarak test yapmak, hastanede yatış gerektiren ciddi vakalarda dahi pek olası olmadığından flurona sıklığı hakkında net rakamlar vermek oldukça zor olacaktır.
 
FLURONA VİRUS BULAŞI VE SEYRİ
 Öksürük ya da hapşırık sonucu küçük damlacıklar yoluyla ağızdan ve burundan veya bu damlacıklar ile kontamine olmuş yüzeylere temas ile bulaşı mümkündür. Koronavirüs ve influenza virüsleri alt ve üst solunum yolu enfeksiyonuna neden olurlar. Belirti göstermeyen vakaların yanında nispeten hafif ya da orta şiddetli enfeksiyonlardan şiddetli hastalık ve ölüme kadar gidebilen geniş bir skalaya sahiptir.
 
FLURONA BELİRTİLERİ NELERDİR?
 Kesin olarak yalnızca semptomlara bakarak COVİD-19, grip ya da flurona olduğunun söylenmesi imkansıza yakın kabul edilir çünkü belirtiler çok büyük oranda benzerlik gösterir. Burun tıkanıklığı, öksürük, boğaz ağrısı, eforla artan nefes darlığı ya da nefesi tutmada zorluk grip belirtileri olarak gösterilebilirken ateş yüksekliği, şiddetli vücut ağrıları olmak üzere özellikle kas ağrıları da grip için yol gösterici olabilir. Flurona hastalarının en sık yaşadığı semptomlar ise sırasıyla ateş, öksürük, nefes darlığı, kas ağrıları ve genel vücut ağrıları ile nefes darlığı yanında zorlu nefes almadır. Bulantı-kusma ve ishal de beklenen belirtilerdendir.. COVİD-19’da daha yaygın olmakla birlikte gripte dolayısıyla fluronada da tat ve koku kayıpları yaşanabilir.
 
GRİP VE COVİD-19 BİRLİKTE DAHA MI TEHLİKELİ?
COVİD-19 ve grip koenfeksiyonunun izole grip ve COVİD-19 vakalarından daha şiddetli olup olmadığı net bilinmemektedir. Bağışıklık sistemi baskılanmamış, kronik bir rahatsızlığı olmayan, genç ve sağlıklı bireylerde flurona seyrinin daha kötü olması pek muhtemel değildir. Araştırmacılar yüksek riskli gruplarda fluronanın bireyleri nasıl etkilediğiyle ilgilenmektedir. Flurona riski yüksek grupta etkilerin nasıl ortaya çıktığı henüz tam olarak aydınlatılamamıştır. Hastanede yatan hastalar üzerinde yapılmış bir çalışma koenfeksiyonlu kişiler ile sadece COVİD-19 olanlar arasında fark göstermezken bir diğer çalışma koenfeksiyon ile hastaneye kaldırılan hastaların COVİD-19’dan ölme riskinin daha yüksek olduğunu göstermiştir.
 
FLURONA NE KADAR TEHLİKELİ?
Özellikle altta yatan bir hastalığı olan ya da bağışıklık sistemi baskılanmış kişilerde eş zamanlı enfeksiyon yani flurona varlığının COVİD-19’un sebep olduğu komplikasyonları şiddetlendirebileceği görülmüştür. Ancak teoride açıklanabilen bu bilgi pratikte henüz net değildir. Ek bir virüsle enfekte olmanın daha kötü prognoza sahip olduğu belirlenememiştir.
 
FLURONA’DAN NASIL KORUNULABİLİR?
Hem COVİD-19 hem de grip, enfekte olmuş bireyle yakın temasta bulunarak, aynı havayı soluyarak, ortak kullanım alanları paylaşılarak kolayca yayılmaktadır. Ortamlarda düzenli ve etkin olarak havalandırmanın sağlanması, ağız ve burnu kapatacak şekilde maske kullanımı, sosyal mesafenin korunması, bulunan ortamda hijyen kurallarına dikkat edilmesi ve ellerin sıklıkla yıkanması yayılımı önlemek ve bireylerin korunmasını sağlamak için dikkat edilebilecek ucuz ve etkili yöntemlerdendir. Dikkat edilmesi gereken bu hususlara ek olarak, her iki hastalık için aşılama yoluyla enfeksiyon riski büyük ölçüde azaltılabileceğinden, aşılanma da fluronadan korunmak için tercihler arasında yer alabilir. Son dönemlerde COVİD-19 için aşılanmaya öncelik verildiğinden, insanlarda anlaşılabilir bir aşı yorgunluğu gözlenmektedir. Grip aşıları bu dönemde geri planda kalmış olsa da aşılı kişilerde semptomlar aşısızlara göre belirgin ölçüde daha hafif olacağından grip aşılarına da gereken önemin yeniden verilmesi tavsiye edilmektedir.
 
COVİD-19 VE GRİP BİRLİKTELİĞİNDEN ŞÜPHELENİLİYORSA NE YAPILMALI?
 
COVİD-19, grip ve flurona şüphesinde hem koronavirüs hem de influenza için test yaptırılabilir. Hem grip hem de COVİD-19 için hızlı testler hemen tüm sağlık kuruluşlarında bulunabilmektedir. Test sonuçları beklenirken COVID-19'u veya grip bulaşına sebep olmamak için evde kalınmalı ya da maske ile sosyal mesafe kurallarına uygun hareket edilmelidir.
 
FLURONA VİRUS TEDAVİSİ NEDİR?
 
Grip tedavisinde antiviral ilaçlar, ağrı kesici ve ateş düşürücüler sıklıkla reçete edilebilir. Antiviral ilaçlar ilk 48 saat içinde alındığında etkili olurlar ve her grip hastasına reçete edilmeleri uygun değildir. Yüksek riskli gruplar için tercih edilebilirler. Medikal tedavinin yanında bol sıvı tüketimi ve yatak istirahati oldukça önemlidir. Taze meyve ve sebzeler bolca tüketilmeli, bal, ekinezya, zencefil, adaçayı, sarımsak ve soğan gibi bitkisel takviyeler de mümkünse tercih edilmelidir. COVID-19 ise birçok hastada hafif geçirilir ve destekleyici tedavi genellikle yeterlidir. COVİD-19 tedavisinde ağır hastalar ve ağır hastalık riski taşıyanlar için oksijen desteği ve kritik olan hastalar için de ventilasyon gibi ileri solunum desteği kullanılır. Steroidler, monoklonal antikorlar, antiviral ilaçlar ve antibiyotik ilaçlar da duruma göre reçetelenebilen ilaçlar arasındadır. Hastanede tedavinin amacı genellikle semptomların hafifletilmesini ve kişinin bağışıklık sisteminin hastalıkla başa çıkabilmesinin sağlanmasıdır. Bunlara ek olarak grip tedavisinde de tercih edilen besin takviyeleri, bol istirahat ve sıvı tüketimi de önem arz eder.
 
COVİD-19 VE GRİP AŞISI BİRLİKTE YAPILABİLİR Mİ?
 
Grip ve COVİD-19 aşıları birlikte yapılabilir. COVİD-19 aşısını güçlendirmek için yapılan tekrar dozlar ile birlikte grip aşıları da güvenlidir. Her iki aşı için de koruyuculuğun hiçbir zaman %100 olmadığı bilinmelidir ve aşıya rağmen COVİD-19, grip ya da flurona geçirmenin mümkün olduğu unutulmamalıdır. Ancak her iki aşı için de araştırmalar semptomların hafif geçirileceğini ve hastalığa yakalanma riskinin de azalacağını göstermektedir.
 
BAŞKA MİKROORGANİZMALARLA KOENFEKSİYON MÜMKÜN MÜ?
 
COVİD-19’lu hastaların başka bir virüse kıyasla başka bir bakteri ile enfekte olmanın daha mümkün olduğu düşünülmektedir. Bu tür enfeksiyonların yoğun bakımda tedavi gören hasta popülasyonunda görülme olasılığı daha yüksektir. Koenfeksiyon olarak görülebilen bakteriler arasında en yaygın olan tüberküloz (verem) etkeni olan mycoplasma pneumoniae’dir. Hastanede yatan hastaların küçük bir kısmı da, çocuklarda yaygın görülen bir solunum yolu enfeksiyonu etkeni olan Respiratuar Sinsityal Virüs (RSV) ve daha yaygın olarak da İnfluenza Tip A ile enfekte olmuştur.
 
Haber Merkezi