Bipolar olduğu düşünülen Ressam Vincent Van Gogh’un doğum tarihi olan 30 Mart Dünya Bipolar Günü olarak kutlanmaktadır. Bugünün amacının Bipolar için farkındalık kazandırmak ve damgalamaları önlemek olduğunu belirten Psikolog Neslihan Turan, Bipolar Bozukluğun, depresyon ve mani ataklarının olduğu kronik bir duygu durum bozukluğu olduğunu söylüyor.
 
Kendini manik ve depresif dönemlerle gösteren Bipolar Bozukluk, ataklar olmadığı zaman kişinin olağan hayatına devam edebildiği bir duygu durum bozukluğudur. Bipolar Bozukluğun ilk atağının 17 – 25 yaş aralığında ortaya çıktığını belirten Moodist Hastanesi’nden Psikolog Neslihan Turan, yapılan araştırmalara göre Bipolar Bozukluğun görülme sıklığının dünya üzerinde yüzde 5 oranında olduğunu söylüyor. 
 
“Uykusuzluk, atakları tetikliyor”
Çevresel faktörler, alkol, madde kullanımı, uyku, bazı ilaçlar, genetik faktörler ve stresin bipolar ataklarını tetikleyebileceğini söyleyen Psikolog Neslihan Turan, bozukluğun gelişiminde genetik faktörlerin yüzde 60-80 oranında etkili olabileceğini belirtiyor. Tüm bunların yanı sıra atak kontrolleri için en önemli faktörün uyku olduğunu söyleyen Turan, uykular düzenlenmediğinde atakların durmasının zorlaşacağını, atak yokken uykular bozulduğunda da yeni atağın gelmesinin kolaylaşacağını söyleyerek uykunun öneminden bahsediyor.
 
“Belirtileri İki Ayrı Dönemde Görülüyor”
Kişinin işlevselliğini önemli derecede etkileyen Bipolar Bozukluk enerji miktarında artış, aşırı huzursuz veya öfkeli olma, uyku miktarında azalma gibi belirtilerle kendini gösteriyor. Bipolar Bozukluğun birçok belirtisinin olduğunu ve bu belirtilerin mani ve depresyon dönemi olarak iki döneme ayrıldığını belirten Psikolog Neslihan Turan o belirtileri şöyle sıralıyor:
 
Mani Dönemi Belirtileri

 1. Benlik saygısında abartılı bir artış ya da büyüklük düşünceleri.
 2. Uyku gereksiniminde azalma.
 3. Her zamankinden daha konuşkan olma ya da konuşmaya tutma.
 4. Düşünce uçuşması ya da düşüncelerin ardı sıra gelmesi.
 5. Dikkat eksikliği yaşanması.
 6. Amaca yönelik etkinlikte artma ya da bir amaca yönelik olmayan anlamsız etkinlik.
 7. Kötü sonuçlar doğurabilecek etkinliklere aşırı katılma.
Majör Dönem Belirtileri
 1. Günün çoğunda depresif duygu durumun bulunması.
 2. Neredeyse her gün, tüm etkinliklere karşı ilgide belirgin azalma ya da etkinliklerden zevk alamama.
 3. Çok kilo verme veya kilo alma ya da neredeyse her gün, iştahta azalma ya da artma.
 4. Neredeyse her gün, uykusuzluk ya da fazla uyuma.
 5. Neredeyse her gün, psikomotor ajitasyon ya da mental retardasyon görülmesi.
 6. Neredeyse her gün, yorgunluk ya da enerji azalması.
 7. Neredeyse her gün, değersizlik ya da suçluluk duyguları yaşanması.
 8. Neredeyse her gün, düşünmekte ya da konsantre olmakta güçlülük çekme ya da kararsızlık yaşama.
 9. Yineleyici ölüm düşünceleri tasarlama.
 
“Ömür Boyu Devam Ediyor”
Bipolar Bozukluğun şeker ve tansiyon hastalığı gibi ömür boyu süren ancak kontrol edilebilen bir rahatsızlık olduğunu söyleyen Turan, doğru tanı konmadığı ve doğru tedavi edilmediğinde hastalık seyrinin kötüye gideceğini ve hastalık belirtileri ile ilişkili olarak hastaların sosyal, mesleki, ailevi işlevselliklerinin bozulacağını belirtiyor. Psikolog Neslihan Turan, Bipolar Bozukluğun psikiyatrist ve psikolog eşliğinde uzun süreli takip edilmesinin önemli olduğunu söylüyor.