Ayakta kalarak üretmek ve halkın gıda ihtiyacını karşılamak istediklerini belirten Ergün, “Doğalgaz’a olan talebin artmasına bağlı olarak yükselen fiyatlar özellikle amonyak üretiminde büyük bir krize neden oldu. Hammaddesi doğalgaz olan amonyak ise büyük oranda gübre üretiminde kullanılıyor. Bu nedenle doğalgaz maliyetindeki yüksek artış amonyak tesislerinin kapanmasına veya üretimin azalmasına yol açıyor. Dolayısıyla gübre fiyatları durmadan artıyor. Gübrenin azalarak fiyatının aşırı yükselmesi gıda ve tarımın geleceğini tehdit ediyor. Ülkemizde amonyak kullanılan nitratlı ve azotlu gübrelere sık sık yapılan zamlar çiftçilerin gübre maliyetini arttırıyor. Gübre üretiminde kullanılan hammaddeler bakımından %95 dışa bağımlı olan Türkiye dünyada yaşanan doğal gaz ve amonyak krizi ile ilgili dövizdeki artışa bağlı olarak ciddi sorunlarla karşı karşıyayız. Fiyat bir yana hammaddenin temininde bile ciddi sorun olmaya başladığı bu ortamda Şeker gübresinin çuvalı 220 TL, Nitrat gübresi 220 TL 20-20 255 TL, 3-15 260 TL'ye dayanmış durumda bunların da ötesinde Üre gübresinin çuvalı 425 TL'ye ulaşmıştır. Devlet büyüklerimize buradan seslenmek istiyorum; ülkemizin insanının gıda ihtiyaçlarını karşılayarak karnını doyuran biz çiftçiler artık önümüzü göremiyoruz. Böyle giderse üretim yapamaz hale gelecek ve halkımızın gıda ihtiyacını karşılayamayacağız. Bu açıdan bakıldığında gübre fiyatlarına acil müdahale edilerek ya uygun fiyatlı gübre temin etmemiz sağlanmalı ya da gübrenin alımlarında süspansiyon uygulanmalıdır. Biz çiftçiler yardım ya da cebimize para konulsun istemiyoruz, sadece ayakta kalarak üretmek ve halkımızın gıda ihtiyacını karşılamak istiyoruz.” Dedi.
 
Mehmet özdeş
 


Kaynak: Biganın Sesi