Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlayacağı tarihi açıkladı.
 
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlayacağı tarihi açıkladı. YÖK Başkanı Eroş Özvar 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemine ilişkin yeni kararları düzenlediği basın toplantısıyla açıkladı. Özvar'ın açıklamalarından satır başları halinde öne çıkanlar şöyle oldu; Deprem bölgesinde bulunan üniversitelerimizde bulunan idari personel sayımız 30 bin civarındadır. Depremde 1589 öğrenciyi kaybettik.
 
Yükseköğretim kurulu olarak depremin etkilerini azaltmak için bir takım tedbirler aldık. 17 Şubat 2023 tarihinde deprem nedeniyle 2022-2023 akademik yılında uzaktan öğretim olarak karar vermiştik.3 Nisan 2023 tarihi itibarıyla 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemine mahsus olmak üzere, Halihazırda uygulanmakta olan uzaktan öğretim ile birlikte isteyen öğrencilere devam şartı aranmaksızın sınıflarda yüz yüze eğitim verilebilmesine, yükseköğretim kurumlarının bir dersin hem uzaktan öğretim ile hem de yüz yüze verilebilmesine ilişkin kararları ilgili kurullarında alarak gerekli düzenlemeleri yapmalarına, yürürlükte olan “Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar”ın 6'ncı maddesinde yer verilen bir yarıyıldaki derslerin AKTS kredilerine göre en fazla yüzde 30’unun uzaktan öğretim yoluyla verilebileceği” yönündeki kısıtlamanın uygulanmamasına, özel öğrenci olarak başka bir yükseköğretim kurumunda eğitime devam etmekte olan öğrencilerin bu eğitimlerini aynı şekilde sürdürebilmelerine, nisan ayına ertelenmiş olan “derslere ait uygulamalar”ın, yükseköğretim kurumlarının ilgili kurullarının alacağı kararlar ile ödev, proje vb. şekilde veya bahar dönemi içinde, yaz döneminde ya da bir sonraki eğitim ve öğretim döneminde yüz yüze yapılabilmesine, bahar dönemindeki ara sınavların (özel öğrencilik hakkı verilen uygulama eğitimi içeren programlar hariç) "şeffaflık ve denetlenebilirlik" ilkesi esas alınarak uzaktan öğretim yöntemleriyle çevrimiçi yapılmasına, yapılacak değerlendirmelerde; açık uçlu ya da çoktan seçmeli çevrimiçi sınavlar, ödevler, çevrimiçi kısa sınavlar, projeler, Öğrenme Yönetim Sistemi (ÖYS) etkinlikleri, ÖYS kullanım analitikleri ve benzeri uygulamaların kullanılabilmesine, yarıyıl sonu, tek ders, tez izleme, yeterlilik sınavı gibi sınavların ise ne zaman ve nasıl yapılacağının yükseköğretim kurumlarının yetkili kurulları tarafından belirlenmesine karar verilmiştir.
 
Haber Merkezi