Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünün (TAGEM) yürüttüğü tescil faaliyetleri kapsamında 2004'ten bu yana 11 hayvan türüne ait 77 ırk tescil edildi.
 
Türkiye'de hayvan ırklarına yönelik çalışmalar 2004'te başlatıldı, Evcil Hayvan Genetik Kaynaklarının Tesciline İlişkin Yönetmelik ise 2011 yılında yürürlüğe girdi. Bu kapsamda, Evcil Hayvan Genetik Kaynakları Tescil Komitesi kuruldu ve evcil hayvanların tescili konusunda çalışmalar yürütüyor. Evcil Hayvan Genetik Kaynakları bilimsel çalışmaları, alt komitelerde değerlendiriliyor ve yeterli görülen ırk, tip, yöresel tip, hat ve ekotiplerine ait bilgiler tescil komitesine sunuluyor. Komite tarafından alınan karar sonrası tesciline karar verilen ırklar Resmi Gazete'de yayımlanıyor.   Yürütülen çalışmalarla tescil faaliyetleri kapsamında 2004 yılından bugüne 6 sığır ve 1 manda ırkı olmak üzere toplam 7 büyükbaş, 34 koyun ve 6 keçi olmak üzere toplam 40 küçükbaş ırkın tescili yapıldı. Ayrıca 7 tavuk, 8 arı, 6 güvercin, 3 ipek böceği hattı, 3 köpek, 2 kedi ve 1 tavşan ırkının da tescil işlemleri tamamladı. Böylece 11 hayvan türüne ait toplam 77 ırkın tescil edilmiş oldu.   Bu süreçte tescil edilenler arasında Denizli horozu, Karacabey merinosu, Ankara keçisi, Hatay sarısı, Kangal, Van kedisi, Ankara kedisi ve Anadolu arısı gibi ırklar yer alıyor. Bu yıl ise Yalova kıvırcığı yöresel tipi ve Yığılca bal arısı ekotipi Tarım ve Orman Bakanlığı adına tescil edildi ve diğer türlerin tescili konusunda bilimsel hazırlık çalışmaları sürdürülüyor. Evcil Hayvan Genetik Kaynaklarının tanımlanması ve tesciline esas olarak alt komitelerce sadece genel görünüm ve morfometrik ölçümler değil, son geliştirilen moleküler tekniklerin tescil çalışmalarında kullanımı da esas alınıyor.
 
 (Kaynak: Tarım ve Orman Bakanlığı)